ARtiklar och Nyheter från addeto

Addeto skrev om aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Sverige och Finland under perioden 2012–2017. Vi skrev också om utbildningsrelaterade frågor samt politik. Bläddra i vårt nyhetsarkiv för att hitta det du är intresserad av, eller sök på intressanta ämnen med hjälp av våra etiketter.

Senaste ARTIKLAR

Arkiv

2017 > 02

Det finns mycket som Norden kunde bidra med till den internationella debatten. Via mer samarbete de nordiska länderna emellan kunde Norden bli en stark gemensam kraft. Det tror den norska journalisten Hilde Sandvik som startat upp den nordiska mediesajten Broen.xyz.

Läs hela artikeln »

Trots diverse åtgärder är de samiska språken hotade. Men det råder delade meningar om framtidsutsikterna.

Läs hela artikeln »

I Sverige är föräldraledigheten flexibel, mer jämställt fördelad och lagstiftningen är könsneutral. I Finland går diskussionerna heta kring en reform av föräldraledigheterna och många sneglar mot Sverige. Men inte heller där är det riktigt jämställt påpekar forskare – endast tio procent av paren delar föräldraledigheten jämnt.

Läs hela artikeln »

En fungerande arbetsmarknad som beaktar olika befolkningsgrupper kan inte baseras på en mirakellösning – det är summan av flera åtgärder som ser till att alla har en möjlighet att vara delaktiga på arbetsmarknaden. Det visar SNS Konjunkturrådsrapport.

Läs hela artikeln »
Etiketter: arbetsliv

I Sverige ser läget på arbetsmarknaden bättre ut än i Finland, alltså finns det mycket Finland kunde lära sig av grannlandet. Reaktionerna på SNS Konjunkturrådsrapport var endast positiva under ett seminarium ordnat av Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och Sveriges ambassad i Helsingfors.

Läs hela artikeln »
Etiketter: arbetsliv

Både Sverige och Finland stiger i nyhetsbyrån Bloombergs ranking över världens mest innovativa länder och ligger nu på andra respektive femte plats.

Läs hela artikeln »
Etiketter: innovation, norden

Hur ser historiesynen ut inom de finlandssvenska organisationerna Svenska folkpartiet och Finlands svenska socialdemokrater? Och hur kunde finländarna så fort efter ett blodigt inbördeskrig ha en fungerande demokrati? Addeto har intervjuat professor Torbjörn Nilsson.

Läs hela artikeln »

I stället för att satsa på att ta fram gemensamma nordiska personnummer planerar Nordiska rådet nu ett elektroniskt id för alla nordiska medborgare.

Läs hela artikeln »
Etiketter: norden, samarbete