Mojn eller tjenare?

Sverigesvenskan och finlandssvenskan har sina olikheter. Det här framkommer också tydligt i ett forskningsprogram där finska och svenska universitet samarbetar för att ta reda på hur vi hälsar på varandra.

Svenskan är ett så kallat pluricentriskt språk, vilket innebär att det talas i flera länder. Nu pågår ett forskningsprogram om kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska för att undersöka skillnader i språket i Sverige och Finland. Programmet pågår 2013–2020 och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

– Jag har länge varit intresserad av att studera hur samma språk skiljer sig åt i olika länder. Den språkliga grunden är densamma, men uttrycken kan variera vilket ger perspektiv på interkulturell kommunikation, säger Catrin Norrby, professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet som har tagit initiativ till forskningsprogrammet, i en nyhet på Stockholms universitets webbsida.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan Stockholms universitet och universiteten i Helsingfors och Åbo samt med Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

I en nyligen publicerad studie har forskarna undersökt korta servicesamtal, oftast vid biljettluckor, för att ta reda på skillnaderna.

– Det är helt klart mer som förenar Sverige och Finland än vad som skiljer åt när det gäller hur vi hälsar på varandra. ”Hej” är bashälsningen i båda länderna, säger Norrby.

Det förekommer ändå vissa språkliga skillnader. Läs mer om forskningsprogrammet samt ta del av studien. Hälsningsfraserna diskuteras också på Göteborgs bokmässa fredagen den 29 september.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln