Stress kan vara en bra sak

Ofta upplevs stress endast som en negativ sak, men i ett finländskt forskningsprojekt har man utrett den positiva inverkan som stress kan föra med sig.

I projektet Eustress undersökte forskarna goda sidor med stress och hur dessa syns i företagarnas vardag. Forskarna fann ett nytt sätt att närma sig stress och välmående på arbetsplatsen, enligt ett pressmeddelande från Tammerfors universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT.

– Stress och press är inte enbart dåliga saker utan de kan omvandlas till en tillgång, säger VTT-forskaren Päivi Heikkilä till tidningen Helsingin Sanomat.

Med hjälp av positiv stress, eller eustress, kan man enligt forskarna finna nya sätt att tänka och jobba. Dessa kan främja såväl produktivitet som välmående.

Under projektet kom forskarna fram till sex centrala delområden som främjade god stress. Dessa delområden var att reflektera över egna tankar och erfarenheter, att organisera arbetet på ett meningsfullt sätt, att upprätta positiv press, att främja glädje och framgång, att komma i rätt stämning inför utmanande situationer samt att återhämta sig.

Som en del av forskningsprojektet fick företagarna också testa ett webbverktyg i pilotskede vars uppgift är att främja god stress. Med hjälp av verktyget minskade också den negativa stressen. Forskarna märkte också att företagarna upplevde att den goda stressen var viktig och hjälpte uppnå resultat. Den goda stressen hjälpte också att njuta av arbetet även i bråda tider. Forskarna påminner ändå i pressmeddelandet att återhämtningen är viktig också efter positiv stress.

Forskningsresultaten har samlats ihop i en guide som kan läsas på webben (på finska).

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln