Ny universitetslag gav starkare autonomi men distanserad personal

Reformen av universitetslagen i Finland har lett till att skillnaderna i ledningens och personalens synsätt blivit större. Bland annat detta framgår av en utvärdering av konsekvenserna av universitetslagsreformen som offentliggjordes förra veckan.

Den nya universitetslagen trädde i kraft 2010. Ledningssystemet på universiteten blev mer ledarcentrerat och därmed effektiverades beslutsfattandet. Samtidigt har dock universitetssamfundet distanserats från beslutsfattandet. Undervisnings- och kulturministeriet i Finland berättade om utvärderingen av konsekvenserna av reformen i ett pressmeddelande.

“Dels handlar det säkert om den vånda som hör alla förändringar till, men det att universitetssamfundet upplever att det distanserats från beslutsfattandet kan inte ignoreras som ‘vanligt förändringsmotstånd’. Den nya universitetslagen ställer många krav på universitetens ledning och en av de viktigaste utmaningarna är att i framtiden säkerställa att universitetssamfundet känner att det inkluderas bättre”, står det i rapportens slutsatser.

– Universitetsreformen stärkte universitetens autonomi, betonade kvaliteten och effektiviteten samt förbättrade universitetens verksamhetsförutsättningar. Utvärderingen visar ändå att förnyandet av verksamhetskulturen ännu är på hälft. Att universitetssamfundet distanserats från beslutsfattandet måste tas på allvar. Ledningskulturen, interaktionen och delaktiggörandet måste utvecklas. Personalen och de studerande måste inkluderas allt starkare, framförallt i tider av förändring, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) i pressmeddelandet.

Enligt rapporten känner universitetens personal allt mer osäkerhet vad gäller att de har jobb också i framtiden. Också samarbetsförhandlingarna som genomförts i flera universitet kopplas ofta ihop med universitetslagen. Många upplever också att lagreformen haft negativa konsekvenser vad gäller jobbelastning och att undvika utbrändhet.

Enligt utvärderingen har universitetens ekonomiska och administrativa autonomi stärkts, men Undervisnings- och kulturministeriets finansiering anses fortsättningsvis styra universitetens verksamhet kraftigt. “I en del avseenden kommer universitetslagens verkningar att klarna först i framtiden, då den nya ledarskapsmodellen slår rot i universiteten och universiteten lär sig att dra nytta av sin autonomi”, står det i rapportens slutsatser.

Ett sammandrag av rapporten kan läsas på svenska på ministeriets webbplats, hela rapporten finns att tillgå på finska.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln