ARtiklar och Nyheter från addeto

Addeto skrev om aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Sverige och Finland under perioden 2012–2017. Vi skrev också om utbildningsrelaterade frågor samt politik. Bläddra i vårt nyhetsarkiv för att hitta det du är intresserad av, eller sök på intressanta ämnen med hjälp av våra etiketter.

Senaste ARTIKLAR

Arkiv

2013

Svenskan är i motvind i Finland. I höstas lämnades ett medborgarinitiativ där man vill slopa den obligatoriska skolsvenskan in till riksdagen. En ny undersökning visar också på ett dalande intresse för svenskan.

Läs hela artikeln »

I Sverige funderar man för tillfället på att ändra statliga universitet och högskolor till privata stiftelser, men finländska Forskarförbundet varnar Sverige om för snabba beslut. Enligt förbundets ordförande har den nya universitetslagen inte varit lyckad i Finland.

Läs hela artikeln »

Selma Lagerlöf, en av Sveriges mest kända författare, var väldigt älskad redan under sin tid. Än i dag är över 40 000 brev skickade till Lagerlöf bevarade. De granskade breven kan utgöra grunden för en svensk läshistorisk databas.

Läs hela artikeln »

Resultaten från den nyaste Pisa-undersökningen vittnar om sämre kunskaper bland elever. Både finländska och svenska niondeklassare klarade sig sämre än tidigare. I Sverige klassas situationen extremt allvarlig.

Läs hela artikeln »
Etiketter: pisa, skolfrågor, utbildning

Folkhälsan har förbättrats både i Sverige och i Finland. En orsak till det här är den socialdemokratiska politiken.

Läs hela artikeln »

Ett ökat samarbete mellan Helsingfors och Stockholm kunde gynna bägge städer. Det anser man i Sveriges och Finlands huvudstäder.

Läs hela artikeln »
Etiketter: samarbete

Under två veckor i november och december vill Svenska Yle tillsammans med publiken granska de finlandssvenska högskolorna. Projektet Fixa högskolan vill skapa en öppen diskussion.

Läs hela artikeln »
Etiketter: utbildning, granskning

Både i de svenska och finländska skolorna finns allt fler elever med andra modersmål än svenska och finska. En finsk forskning ville utreda hur medvetna de finländska skolorna är gällande elevernas språkbakgrund.

Läs hela artikeln »

Material producerat av läsare är ingen nymodighet i pressen. Redan på 1730-talet förekom det läsarbrev i svenska tidningar.

Läs hela artikeln »
Etiketter: avhandling, pressen

Både i Sverige och Finland oroar man sig för de försämrade läskunskaperna bland ungdomar. I Lund ordnades i oktober en nordisk konferens om litteratur och läsfrämjande bland unga där problematiken diskuterades.

Läs hela artikeln »
Etiketter: läsförmåga

Antalet finlandssvenskar har ökat under de senaste åren och enligt en ny prognos kommer ökningen att fortsätta. En orsak är att äktenskap över språkgränserna har blivit vanligare.

Läs hela artikeln »
Etiketter: finlandssvenskhet

I och med att de flesta artiklar hittas på nätet lever en nyhetstext mycket längre än vad själva papperstidningen gör. I framtiden kan de digitala webbarkiven tjäna forskare och samtidigt vara en inkomstkälla för tidningarna.

Läs hela artikeln »

Sisuradios idé, temaveckan #vågafinska, ville lyfta fram det finska språket i Sverige. Bland annat visar en ny studie vid Stockholms universitet att få sverigefinländare använder finskan efter att de flyttat hemifrån.

Läs hela artikeln »

I Sverige, Norge och Danmark stöder staten dagstidningar avsevärt mycket mer än i Finland. Det här framgår ur en jämförelse som den finska tidningen Suomen Lehdistö har gjort.

Läs hela artikeln »
Etiketter: pressen

Övningsskolsystemet har redan länge varit i bruk i Finland. I Sverige har man sett på den finska modellen och konstaterat att övningsskolorna kunde förbättra lärarutbildningen i Sverige.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor, utbildning

I Finland kontrolleras läxorna mycket noggrannare än i Sverige eller Norge. Det här framgår ur en ny nordisk forskning.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor

Förhållandet mellan lärare och elev är viktigt – speciellt då det handlar om så kallade problempojkar. En ny doktorsavhandling reder ut hurdant stöd pojkar behöver i skolan.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor, avhandling

Det nordiska forskarnätverket Normacare forskar i hur äldreomsorgen marknadiseras i de nordiska länderna. Det finns både likheter och skillnader mellan Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »

Webbportalen och folktankesmedjan Yggdrasil samlar nyheter och information om de nordiska länderna för alla intresserade. Webbsajten lanserades i augusti.

Läs hela artikeln »
Etiketter: norden, samarbete

I Finlands svenskspråkiga språköar har skolan en viktig uppgift med tanke på språkutvecklingen. En ny doktorsavhandling konstaterar också att man inte alltid behöver prata ren svenska – det är helt normalt att finska ord blandas ihop med svenskan.

Läs hela artikeln »

Översättningar är en viktig del av litteraturen, men ofta förblir översättarna i skymundan. I det nätbaserade uppslagsverket Svenskt översättarlexikon presenteras svenska och finlandssvenska översättare.

Läs hela artikeln »

Både Sverige och Finland klarar sig bra i en internationell innovationsjämförelse, men länderna kunde utnyttja sin innovationspotential bättre. En ny svensk undersökning visar att innovation kräver ledarskap.

Läs hela artikeln »
Etiketter: innovation

Finlandssvenska elevers svaga svenskkunskaper påverkar inlärningen i de andra ämnena. Framför allt pojkar har det svårt i skolan.

Läs hela artikeln »

En ny forskning vill kartlägga hurdan pedagogisk digital kompetens som i dag är nödvändig för att säkerställa högklassig undervisning på webben, i högskolor och i näringslivet.

Läs hela artikeln »
Etiketter: utbildning, samarbete

I en dialektordbok kan man slå upp konstiga ord eller kika in i grannkommunens ordförråd. I Finland finns både en svensk- och finskspråkig dialektordbok. I Sverige jobbar man som bäst med en svensk dialektordbok.

Läs hela artikeln »
Etiketter: webbarkiv, dialekter

Enligt Helsingin Sanomats utredning är Samlingspartiets ungdomsförbund det mest radikala politiska ungdomsförbundet i Finland. I utredningen har tidningen jämfört ungdomsförbundens målprogram.

Läs hela artikeln »
Etiketter: ungdomsförbund, politik

Fler svenska elever som till hör en nationell minoritet får i fortsättningen möjligheten att läsa sitt minoritetsspråk som modersmål.

Läs hela artikeln »

De nordiska länderna kunde samarbeta mer kring fredsmedling. Det finns både skillnader och likheter mellan länderna.

Läs hela artikeln »
Etiketter: samarbete

Enligt en ny doktorsavhandling borde man ingripa i ojämställdhet mellan könen genom politiska och juridiska medel. För tillfället förverkligas jämställdhet inte på arbetsmarknaden i Finland.

Läs hela artikeln »

Patrik Lantto är professor vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Han anser att den största skillnaden mellan finsk och svensk samepolitik är det att den finska samepolitiken rör sig framåt medan den svenska samepolitiken är mycket statisk.

Läs hela artikeln »
Etiketter: minoritetspolitik, samer

I Ville Kivimäkis nya doktorsavhandling behandlas psykiska störningar hos finländska soldater ur ett bredare perspektiv än tidigare. Enligt Kivimäki var det flera soldater med psykiska störningar som inte fick behövlig psykiatrisk vård.

Läs hela artikeln »
Etiketter: avhandling, krig

Finland håller på att bli granne till det rika Sverige, skriver Yle på sina webbsidor. Sveriges ekonomiska situation skiljer sig avsevärt från Finlands situation och skillnaden i levnadsstandarden håller på att bli lika stor som på 1970-talet.

Läs hela artikeln »
Etiketter: välfärdssamhälle

Den 27 augusti arrangerades seminariet Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer?  på Uleåborgs universiet. Arrangörer var Kulturfonden för Sverige och Finland, Giellagasinstitutet vid Uleåborgs universitet samt Kulturfonden för Finland och Norge.

Läs hela artikeln »

Sverige är det mest jämställda landet i Europeiska unionen och Finland kommer på tredje plats. Det här framgår ur det europeiska institutet för jämställdhet, Eiges, jämförelse.

Läs hela artikeln »
Etiketter: jämställdhet

Flera länder drar nytta av invandringen. Enligt en färsk OECD-rapport blir den offentliga sektorn i både Sverige och Finland på plus av invandringen.

Läs hela artikeln »
Etiketter: invandring

Det finns fortfarande brister när det gäller rätten att få service på svenska hos myndigheterna i tvåspråkiga kommuner. Under de senaste åren har myndigheterna fäst betydligt mer uppmärksamhet vid de språkliga rättigheterna i planeringen, men de goda avsikterna syns inte ännu i praktiken.

Läs hela artikeln »

Tvåspråkighet kan vara till nytta i övrigt än bara för språkkunskaper. Forskning visar att tvåspråkiga är bättre på att fokusera och tvåspråkiga växlar också lätt mellan olika uppgifter.

Läs hela artikeln »

Allt färre unga går med i partierna. Under de åtta senaste åren har de politiska ungdomsförbunden tappat ungefär en fjärdedel av sina medlemmar, skriver Hufvudstadsbladet. En nedåtgående trend syns också i Sverige.

Läs hela artikeln »
Etiketter: ungdomsförbund, politik

Medieutbudet spelar en stor roll för att den språkliga mångfalden ska bevaras. Det framgår ur en ny doktorsavhandling om minoriteter, identitet och tv.

Läs hela artikeln »

I Finland har den första doktorsavhandlingen om regnbågsfamiljer nyligen blivit färdig. Anna Moring som har forskat om regnbågsfamiljer skulle vilja ändra på den nuvarande familjelagstiftningen. Regnbågsfamiljerna saknar ett grundläggande skydd för sitt föräldraskap.

Läs hela artikeln »

Takorganisationerna FSF och SAMOK i Finland och SFS i Sverige vakar över studenternas rättigheter på en nationell nivå. Verksamheten skiljer sig ändå något länderna emellan.

Läs hela artikeln »

Homosexualitet har väckt häftiga diskussioner i Sveriges och Finlands evangelisk-lutherska kyrkor under de senaste 50 åren. Ninä Järviös pro gradu-avhandling som belönades med ett pris visar att tankarna kring homosexualitet har haft en liknande utveckling i de svenska och finländska evangelisk-lutherska kyrkorna.

Läs hela artikeln »

I både svenska och finländska skolor finns det fortfarande för få datorer och mängden datorer växlar allt för mycket mellan skolorna. Det anser ordförandena för lärarförbunden i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor, utbildning

Det är mycket som händer i medievärlden och ingen vet vad framtiden för med sig. En pågående forskning vid Åbo Akademi granskar konsumentbeteende samt mediestrategier och försöker reda ut vad framtiden innebär.

Läs hela artikeln »
Etiketter: digitalisering, pressen

Konstintresserade kan bläddra bland konstverk från 151 museum tack vare Google Art-projektet. Sammanlagt finns museum från 40 länder med – både svenska och finländska museer är representerade.

Läs hela artikeln »

Sverige har börjat genomföra en markant regionalisering av statliga stöd till kulturlivet. Är den finländska kulturpolitiken mer centraliserad, och vad beror i så fall skillnaderna mellan länderna på? Vilka är de mest brännande kulturpolitiska frågorna idag och i morgon? Vilka bidrag kan den akademiska forskningen ge i sammanhanget? Dessa frågor dryftas vid ett symposium på Jyväskylä universitet i april. Samtidigt presenteras också Addeto.com – Forskning och kunskap om Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »
Etiketter: kulturpolitik