Nordkalottens minoritetskulturer

Den 27 augusti arrangerades seminariet Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer?  på Uleåborgs universiet. Arrangörer var Kulturfonden för Sverige och Finland, Giellagasinstitutet vid Uleåborgs universitet samt Kulturfonden för Finland och Norge.

Seminariet belyste språklig och kulturell revitalisering under de senaste decennierna. Syftet var att öka kunskaperna om villkoren för dem som tillhör de minoritetskulturer som lever och verkar i norr. Seminariets fokus låg på samer, kväner och tornedalingar. Medverkade gjorde språkforskare, litteraturforskare, medieforskare och historiker från Finland, Norge och Sverige, liksom representanter för kultur-, samhällsliv och politik.

Under dagen intervjuades ett antal av talarna av Kai Jaskari, programchef på Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland. Samtliga intervjuer finns tillgängliga nedan.

Vilka brister finns gällande sverigefinländarnas ställning i Sverige?

Jarmo Lainio är professor i finska vid Stockholms universitet. Han är också Europarådets rapportör i minoritetsfrågor. Lainio anser att minoritetslagen i Sverige gör att det sker mycket på olika områden. De största bristerna enligt honom finns på utbildningsområdet.

Vilka förutsättningar måste finnas för att ett språk ska kunna revitaliseras?

Leena Huss är professor i finska vid Uppsala universitet. Hon säger att det krävs stöd uppifrån så att de som vill delta i språkets revitalisering har en chans att göra sig hörda och få resurser. Förutom detta måste det finnas en vilja hos språkets talare att använda sitt språk.

Vad är skillnaden mellan svensk och finsk samepolitik?

Patrik Lantto är professor vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Han anser att den största skillnaden mellan finsk och svensk samepolitik är det att den finska samepolitiken rör sig framåt medan den svenska samepolitiken är mycket statisk.

Samband mellan samisk, tornedalsk och kvänsk litteratur och dessa gruppers organisering och revitaliseringsrörelse

Satu Gröndahl är forskare vid Uppsala universitet och professor vid Samisk högskola i Kautokeino. Hon har forskat litteraturens roll i revitaliseringen av språk och kultur. Hon säger att man ser ett tydligt samband mellan samisk, tornedalsk och kvänsk litteratur och dessa gruppers organisering och revitaliseringsrörelse.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln