ARtiklar och Nyheter från addeto

Addeto skrev om aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Sverige och Finland under perioden 2012–2017. Vi skrev också om utbildningsrelaterade frågor samt politik. Bläddra i vårt nyhetsarkiv för att hitta det du är intresserad av, eller sök på intressanta ämnen med hjälp av våra etiketter.

Senaste ARTIKLAR

Arkiv

2013 > 10

I Sverige, Norge och Danmark stöder staten dagstidningar avsevärt mycket mer än i Finland. Det här framgår ur en jämförelse som den finska tidningen Suomen Lehdistö har gjort.

Läs hela artikeln »
Etiketter: pressen

Övningsskolsystemet har redan länge varit i bruk i Finland. I Sverige har man sett på den finska modellen och konstaterat att övningsskolorna kunde förbättra lärarutbildningen i Sverige.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor, utbildning

I Finland kontrolleras läxorna mycket noggrannare än i Sverige eller Norge. Det här framgår ur en ny nordisk forskning.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor

Förhållandet mellan lärare och elev är viktigt – speciellt då det handlar om så kallade problempojkar. En ny doktorsavhandling reder ut hurdant stöd pojkar behöver i skolan.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor, avhandling

Det nordiska forskarnätverket Normacare forskar i hur äldreomsorgen marknadiseras i de nordiska länderna. Det finns både likheter och skillnader mellan Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »

Webbportalen och folktankesmedjan Yggdrasil samlar nyheter och information om de nordiska länderna för alla intresserade. Webbsajten lanserades i augusti.

Läs hela artikeln »
Etiketter: norden, samarbete

I Finlands svenskspråkiga språköar har skolan en viktig uppgift med tanke på språkutvecklingen. En ny doktorsavhandling konstaterar också att man inte alltid behöver prata ren svenska – det är helt normalt att finska ord blandas ihop med svenskan.

Läs hela artikeln »

Översättningar är en viktig del av litteraturen, men ofta förblir översättarna i skymundan. I det nätbaserade uppslagsverket Svenskt översättarlexikon presenteras svenska och finlandssvenska översättare.

Läs hela artikeln »