Seminarium om det digitala Norden

Seminariet Digitala samlingar – för ett öppnare Norden samlar över tvåhundra nordiska museiproffs till Helsingfors i februari. Utöver intressanta talare hoppas arrangörerna på att deltagarna ska nätverka över landsgränserna.

Under år 2016 är Finland Nordiska ministerrådets ordförandeland och i ministerierna har man reserverat extra medel för nordiska evenemang. Idén för seminariet Digitala samlingar – för ett öppnare Norden kom från Finlands Undervisnings- och kulturministerium.

– Vi blev jätteglada över att de kontaktade oss, berättar Antti Metsänkylä som är sekreterare för TAKO-nätverket, en sammanslutning för professionella museer.

På ministeriet önskade man att seminariet skulle handla om det digitala Norden.

– Ämnet passade perfekt med det jobb som vi har gjort, eftersom det digitala är centralt i museernas samlingsarbete. Vi kontaktade också våra nordiska kolleger, berättar Metsänkylä.

Ett digitalt rock-museum

Antti Metsänkylä har själv jobbat inom museibranschen i över 30 år och under dessa år byggt starka kontakter till övriga Norden och kolleger i de andra länderna. Han är också med i Norsam-nätverket som han utnyttjade för att bygga upp seminariet. Via nätverket hittade han bland annat intressanta kandidater för keynote-talare.

– Under seminariet kan vi föra fram två aktuella linjer – kombinerandet av det digitala samlingsarbetet med publikarbetet samt hur vi ska lösa avskrivningen av samlingar, säger Metsänkylä.

Flera museer har för tillfället stora samlingar och att upprätthålla och förvara dem är dyrt.

– Museietiska aspekter ställer vissa begränsningar på kasserandet av material och nu balanserar vi mellan det nya och gamla.  I Finland utvecklar vi som bäst ett digitalt system, ett så kallat avskrivningsforum, via vilket museerna först kan erbjuda materialet till andra museer.

Under det två dagar långa seminariet talar personer från alla nordiska länder. TAKO fick flera förslag på lämpliga talare.

– Vi valde personer vars senaste arbeten anknyter till det digitala. Till exempel ska ett helt digitalt rock-museum öppnas i Danmark i april. Jacob Westergaard Madsen berättar mer om projektet under seminariet, säger Metsänkylä.

Han påpekar att digitala museer upplever ett lyft just nu.

– Också i Finland har allmänheten fått delta genom att bland annat samla in material digitalt via sociala medier.
 

Det digitala rockmuseet öppnar i april. Bild: RAGNAROCK-NAT©Credit MVRDV Ossip van Duivenbode
Det digitala rockmuseet öppnar i april. Bild: RAGNAROCK-NAT©Credit MVRDV Ossip van Duivenbode

Nordiska träffpunkter

Seminariets huvudsyfte är att skapa nya kontakter mellan de museianställda från olika länder. Majoriteten av deltagarna är finländare (och tre ålänningar), men ungefär 40 museiproffs från Danmark, Norge, Sverige och Island är på väg. En deltagare är från Estland.

– Till en början märkte vi att det var ont om pengar på flera muséer. Det märks att det är nedskärningar överallt, för 5–8 år sedan skulle det garanterat ha varit fler deltagare, bedömer Metsänkylä.

Deltagarantalet blev ändå enligt förväntningarna.

– Nu har vi 219 anmälda till seminariet, det är glädjande många. Mer än så skulle vi egentligen inte ens ha plats för.

Metsänkylä berättar att TAKO den här gången inte ville ordna klassiska workshoppar i samband med seminariet.

– Jag fick en idé om att vi kunde ordna nordiska träffpunkter som kommer att vara tematiska. Under första seminariedagens eftermiddag har deltagarna 1,5 timme tid att lära känna kolleger och knyta kontakter med tanke på eventuellt framtida samarbete. Vi hoppas att träffarna ger en extra knuff för att nätverka.

Seminariedeltagarna har också möjlighet att diskutera finansiering och få tips kring det.

– På en av träffpunkterna har vi en finansieringsexpert som öppnar upp nordiska finansieringsmodeller.
 

Norsam-träff i Köpenhamn 2015.
Norsam-träff i Köpenhamn 2015.

Startskott till ny tradition?

Seminariet har redan fått mycket positiv respons. Antti Metsänkylä berättar att Undervisnings- och kulturministeriet och Nordiska ministerrådet slängt fram en idé om att det här seminariet kunde vara ett startskott för en ny seminarieserie.

– Seminariet kunde till exempel i fortsättningen alltid ordnas i det land som är ordförandeland för Nordiska ministerrådet.

TAKO-nätverket har systernätverk i de flesta andra nordiska länder. De kunde ansvara för seminariearrangemangen i tur och ordning samtidigt som Norsam-nätverket kunde koordinera på ett nordiskt plan – precis som nu.

– Det finns helt klart intresse för att utveckla seminariets koncept, säger Metsänkylä.

Det går inte längre att anmäla sig till seminariet, men det går att följa med seminariet via en livestream. Du kan också delta i seminariets diskussioner via Twitter.

Seminariets Facebook-sida
Seminarieprogrammet
TAKO (information på finska)

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln