Gamla dissertationer digitaliseras

Vid Uppsala universitet pågår ett projekt med ett digitalisera gamla dissertationer så att de ska bli tillgängliga för allmänheten. Över 2000 gamla avhandlingar kan nu läsas digitalt.

– Dissertationer ger en inblick i 1600- och 1700-talens vardagsvetenskap, i undervisning och ämnesval, ja, vad man ägnade sig åt vid universiteten under dessa århundraden. Bland dissertationerna kan man hitta texter som få andra studerat och det är naturligtvis värdefullt, säger Maja Bondestam, lektor i idéhistoria vid Uppsala universitet, i universitetets pressmeddelande

Uppsala universitet producerade under åren 1602–1855 nästan 14 000 tryckta avhandlingar på i genomsnitt 20 sidor – alltså cirka 280 000 sidor eller bildfiler. Målet är att göra dissertationerna tillgängliga som bildfiler och sökbara i fulltext i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), och därigenom också sök- och läsbara via Google.

I den första publiceringsomgången ligger tyngdpunkten på perioden 1778–1855, en tid då en stor del av avhandlingarna skrevs på svenska. I tidigare perioder har latinet dominerat som avhandlingsspråk.Läs mer om digitaliseringen av avhandlingarna på Uppsala universitets webbsida

Per Daniel Amadeus Atterbom, (praes.), Laurenz Rudgren, (resp.), Om troubadourernes poesi. (1839).

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln