OM ADDETO OCH VAD VI GÖR

Addeto innehåller unika digitala utgåvor av publicerade verk, men speglar även
nyheter inom kultur, ekonomi och samhällsliv – både på svenska och finska. Projektet Addeto avslutades i december 2017 men allt material finns fortfarande tillgängligt.

Forskning och kunskap om Sverige och Finland

Addeto tillhandahåller forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskaper om de båda ländernas historia och samhällsutveckling. Mats Wallenius som är fonddirektör för Kulturfonden för Sverige och Finland talar gärna om en kunskapsbank.

Mats Wallenius. Mats Wallenius.

– Med Addeto vill vi stimulera till en fördjupning av forskningen och ge idéer för ny forskning, säger Mats Wallenius.

Innehållet på Addeto är framför allt inriktat på att hjälpa dig att hitta forskningsresultat och publikationer som direkt eller indirekt lämpar sig för jämförelser mellan våra båda länder.

– Addeto är en kunskapsbank som innehåller forskningsrapporter och jämförelser som kan vara nyttiga inför till exempel val. Det finns stora skillnader mellan riksdagsvalen i Sverige och Finland och här har vi samlat mycket information. Dessutom har vi paketerat informationen enkelt och tydligt.

Enligt Wallenius är det unika med Addeto ändå databasen med cirka 4000 forskningsrapporter från Sverige och Finland.

– Det finns så otroligt mycket forskningsmaterial, men i vår databas har vi sorterat den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen och gjort den enkelt sökbar för alla intresserade, säger Wallenius.

Bakgrunden för Addeto ligger i Märkesåret som uppmärksammades år 2009. Tanken var att skapa och uppmuntra till ökat samarbete.

– Det har skett ett generationsskifte på ledande poster i bägge länder vilket har lett till kunskapsluckor. Med det här bilaterala projektet hoppas vi kunna göra forskningen och kunskapen mer tillgänglig. Det är också naturligt för oss att allt material är på både svenska och finska.


Vad bjuder Addeto då på? Så här ser Mats Wallenius lista ut:

  • Stimulera till ett ökat forskningssamarbete mellan länderna, till exempel genom att hitta intressant material via databasen och kontakta de ansvariga forskarna.
  • Idéer och uppslag för att ge den egna forskningen en svensk eller finsk twist.
  • Hitta kunskapsluckor och uppmuntra till forskning om det.

FINANSIÄRER

Initiativet till att starta Addeto togs av Tandem, som även är projektets huvudman. Tandem är ett projektkontor som initierades av Kulturfonden för Sverige och Finland för att följa upp det ökade bilaterala intresse som skapades under Märkesåret. 

Arbetet med Addeto möjliggörs med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Svenska kulturfonden, Kungliga Vitterhetsakademien och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Bakgrund till ADDETo

Under Märkesåret som uppmärk-sammades 2009 gjordes många insatser på regeringsnivå för att stärka kontakterna mellan Finland och Sverige.

Bland annat framhölls behovet av större samverkan mellan länderna inom forskning och högre utbild-ning, liksom vikten av att kommu-nicera forskningsresultat.

Detta ligger till grund för upp-rättandet av Addeto. 

SÖK I DATABASEN

I Addetos sökbara databas finns relevant material från närmare 50 universitet och högskolor i Sverige och Finland.

I dagsläget finns cirka 4000
rapporter och avhandlingar tillgängliga, primärt i fulltext.

Det tillgängliga materialet växer kontinuerligt.

HUVUDMAN

Kulturfonden för Sverige och Finlands projektkontor Tandem är Addetos huvudman.

Jessica Melin Hirschfeldt är projektledare.

REDAKTIONEN

Jessica Melin Hirschfeldt projektledare

Docent Mats Rolén
projektrådgivare

Michaela von Kügelgen
webbredaktör

Mira Honkavaara
webbredaktör