ARtiklar och Nyheter från addeto

Addeto skrev om aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Sverige och Finland under perioden 2012–2017. Vi skrev också om utbildningsrelaterade frågor samt politik. Bläddra i vårt nyhetsarkiv för att hitta det du är intresserad av, eller sök på intressanta ämnen med hjälp av våra etiketter.

Senaste ARTIKLAR

Arkiv

2014

I november 2014 uppmärksammade Svenska litteratursällskapet Svenska dagen genom att publicera cirka 300 bilder på nationalskalden Johan Ludvig Runeberg.

Läs hela artikeln »

I forskningsprogrammet Demokratins drivkrafter vill elva forskare ta reda på hur demokratiutvecklingen sett ut i Sverige och Finland under perioden 1890–2020. Programmet leds av professor Henrik Meinander vid Helsingfors universitet.

– Under våren 2013 diskuterade vi på Hanaholmens kulturcentrum hur Kulturfonden för Sverige och Finland skulle kunna uppmärksamma jubileumsåret 2017. Vi ville vidga perspektivet och göra det väsentligt för samhället så vi bestämde oss för att jämföra demokratiutvecklingen i Sverige och Finland, berättar Henrik Meinander (bilden) i en intervju för Addeto.

Till vardags är Meinander professor i historia vid Helsingfors universitet, men det vardagliga arbetet får ge vika för forskningsprogrammet Demokratins drivkrafter.

– Det känns bra att jag får koncentrera mig på forskning, för att komma vidare måste man få koncentrera sig fullt ut.

Programmet startade under hösten 2014 och ska vara klart år 2017 – jubileumsåret då Finland firar sin 100-åriga självständighet.

Läs hela artikeln »

Då tv-serien Finland är svenskt snurrade i finländsk tv fick den mycket medieuppmärksamhet – både negativ och positiv. Marjo Vilkko, en av personerna bakom serien, var inte redo att lämna temat och valde att skriva en bok om samma ämne.

Läs hela artikeln »

Politiker behandlas utgående från deras kön i pressen. Det framgår än en gång ur en färsk doktorsavhandling som visar att medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker.

Läs hela artikeln »

Kvinnliga politiker har fortfarande en längre väg till den politiska toppen. När de väl kommit ända upp är det också svårare att sitta kvar. Det här framgår ur en ny avhandling som granskar finländskt partiledarskap.

Läs hela artikeln »

I Sverige skulle det vara omöjligt för Socialdemokraterna och Moderaterna att samarbeta i regeringen, medan Socialdemokraterna och Samlingspartiet flera gånger bildat regering tillsammans. Professor Åsa von Schoultz reder ut skillnaderna mellan finländsk och svensk politik.

Läs hela artikeln »

Allt fler svenska doktorander har en tryggare anställning än tidigare, men det finns fortfarande mycket som kunde förbättras. Det anser Anna Peixoto som skrivit sin avhandling om doktoranders arbetsvillkor.

Läs hela artikeln »

Centralsydslaviska folksånger var bland de viktigaste inspirationskällorna för den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg i hela hans litterära verksamhet. Det visar en avhandling i slaviska språk från Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln »
Etiketter: runeberg, avhandling

Under andra världskriget tog Sverige emot 70 000 krigsbarn från Finland. En svensk forskargrupp försöker nu förstå hur det kunde ske och vilka orsakerna bakom var.

Läs hela artikeln »

Svenska litteratursällskapet i Finland gör en djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete i Paris genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt. Breven finns nu tillgängliga för allmänheten på webben.

Läs hela artikeln »
Etiketter: sls, edelfelt, webbarkiv

Utbildning blir allt vanligare och därmed också kvinnors klassresor. Men vad går en modern klassresa ut på? Sociologen Lena Sohl skrev sin doktorsavhandling om ämnet.

Läs hela artikeln »

Både Nya Moderaterna och Samlingspartiet har under modern tid gått mot den politiska mitten. Det säger professor Göran Djupsund i en intervju för Addeto.

Läs hela artikeln »

För att kunna jämföra Socialdemokraterna i Sverige och Finland är vi tvungna att minnas bakgrunden för bägge partier. Det påpekar Göran Djupsund, professor i statsvetenskap, i en intervju för Addeto.

Läs hela artikeln »

Universitetskanslersämbetet har en viktig roll i det svenska högskolesystemet. Det tycker Harriet Wallberg som i juni tillträdde som Sveriges nya universitetskansler.

Läs hela artikeln »
Etiketter: ukä, utbildning

Vinner Alliansen eller de rödgröna? Den nya botten Ada räknar ut sannolikheter inför det svenska riksdagsvalet. Den lilla roboten försöker svara på frågan vem vinner valet?

Läs hela artikeln »

För att råda bot på bristen på behöriga lärare i huvudstadsregionen föreslår Åbo Akademi nu samarbete med Helsingfors universitet. Planen är att en ny utbildning ska starta hösten 2016.

Läs hela artikeln »

Addeto startar en ny serie där unga forskare presenteras. Hur ser de på den akademiska världen? Hur mår forskningen? Först ute är Linda Mellner från Finland.

Läs hela artikeln »

Alla migranter är inte likadana. Det finns skillnad på en nordbo som flyttar till södra Europa och på en afrikan som flyttar norrut. Det konstaterar forskare Catrin Lundström i en nyutkommen bok.

Läs hela artikeln »
Etiketter: migration

De gröna partierna i Sverige och Finland är ännu förhållandevis unga. Det finns naturligtvis likheter mellan partierna men enligt Ann-Sofie Hermanson, universitetslärare i statskunskap, är inställningen till EU en stor skillnad mellan De Gröna och Miljöpartiet.

Läs hela artikeln »

I Nordiska ministerrådets nya rapport analyseras Nordens ekonomiska framgång och de faktorer som inverkar på ländernas ekonomi ur ett brett perspektiv. De nordiska länderna är inte riktigt lika unika eller likartade som man ofta tror.

Läs hela artikeln »

Det nordiska samarbetet är en självklar plattform för arbetet med att möta de utmaningar som Norden, Europa och resten av världen står inför. Statsministrarna träffades på Island i maj.

Läs hela artikeln »

Den som funderar på varifrån de finlandssvenska ort- och bebyggelsenamnen kommer ifrån kan slå upp ett ortnamn i Svenska litteratursällskapets webbutgåva av Lars Huldéns slutsålda bok Finlandssvenska bebyggelsenamn.

Läs hela artikeln »

I både Sverige och Finland ökade valdeltagandet från förra valet, men stannade ändå under 50 procent. Det finns tydliga skillnader i hur länderna röstade.

Läs hela artikeln »
Etiketter: eu-valet, val, eu

Nationalistisk retorik i traditionella partier ökar på främlingsfientligheten mer än retoriken i de högerextrema partierna. Det visar en ny avhandling i vilken Andrea Bohman undersökt betydelsen av politiska och religiösa förhållanden för främlingsfientligheten i Europa.

Läs hela artikeln »

Universitetsutbildade har större inkomstsäkerhet än personer från andra utbildningsnivåer. Inkomsterna är också dubbelt högre än för yrkesskolutbildade. Det visar en ny finländsk studie.

Läs hela artikeln »
Etiketter: utbildning, ekonomi

Den obligatoriska svenskundervisningen i Finland är igen i rubrikerna. I maj debatterade riksdagen ett medborgarinitiativ som vill att svenskan ska bli frivillig. Politikernas åsikter går isär men de flesta är än så länge för svenskan.

Läs hela artikeln »

Universitetsreformen har minskat på forskarnas intresse att stanna vid universitetet. I en intervju för tidningen Acatiimi berättar fyra personer varför universitetet inte längre lockar.

Läs hela artikeln »

I maj berättade Finlands och Sveriges försvarsministrar att försvarssamarbetet länderna emellan kommer att bli tätare. Samarbetet gäller ändå endast under fredstid.

Läs hela artikeln »

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har i en ny rapport gått igenom nuläget för öppna data i Sverige. Utvecklingen går åt rätt håll men det finns också en hel del åtgärder som bör vidtas för att förbättra situationen.

Läs hela artikeln »
Etiketter: öppna data

I Finland har yttervänstern traditionellt haft fler anhängare än i Sverige. Lauri Karvonen, professor i statsvetenskap, bedömer att det finländska Vänsterförbundet och det svenska Vänsterpartiet är ungefär lika stora och väldigt snarlika i dag.

Läs hela artikeln »

Under april månad har Svenska Yle Nyheter skrivit om två problem med svenskan i finskspråkiga skolor. Det ena problemet handlar om att alla som vill läsa svenska som A-språk inte kan göra det. Det andra problemet handlar om bristen på modersmålsinriktad svenska i finska skolor.

Läs hela artikeln »

Centerpartiet har en mycket starkare ställning i Finland än i Sverige. I en intervju för Addeto reder Åsa von Schoultz, valforskare och professor i statsvetenskap, ut skillnaderna mellan partierna. Hon förklarar också varför valdeltagandet i Sverige är högre än i Finland.

Läs hela artikeln »

Finländska arméns populära bildtjänst SA-kuva har publicerat 800 nya färgbilder i sitt elektroniska arkiv. Bilderna publicerades på veterandagen den 27 april 2014.

Läs hela artikeln »
Etiketter: bildgalleri, webbarkiv

Europaparlamentsvalet år 2014 närmar sig. Därför har Addeto samlat ihop några intressanta länkar till nyheter om EU-valet.

Läs hela artikeln »
Etiketter: eu-valet

EU-valet 2014 väntar runt hörnet men många är fortfarande osäkra – att rösta eller ej? I en intervju för Addeto efterlyser Teija Tiilikainen, doktor i statskunskap, ett aktivare civilsamhälle.

Läs hela artikeln »

Under våren 2014 har Folktinget lanserat kampanjen Våga svenska. Tanken med kampanjen är att uppmuntra fler att prata svenska i Finland.

Läs hela artikeln »

Åbo Akademi svarar på Helsingfors universitets planer på att starta en svensk lärarutbildning i Helsingfors. Nu har ÅA meddelat att en utlokaliserad svensk klasslärarutbildning inleds i Helsingfors redan hösten 2014.

Läs hela artikeln »
Etiketter: lärarutbildning

Sydsamiskan lever vidare i Sverige mot alla odds, tack vare den nya minoritetspolitiken. Det går att vitalisera språk som nästan slutat talas. Det visar en ny svensk studie om sydsamiskan.

Läs hela artikeln »

Romerna i Finland har flera erfarenheter av diskriminering på alla livsområden. Det här framkommer i minoritetsombudsmannens nya utredning.

Läs hela artikeln »
Etiketter: romer, minoritet

Den svenska minoritetslagen har gällt i fyra år. I ett seminarium på Finlands ambassad i Stockholm diskuterades minoriteternas nuvarande ställning i Sverige samt minoriteternas utmanande med lovande framtid.

Läs hela artikeln »

Den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland har länge varit en het potatis. Många anser att utbildningen som Åbo Akademi erbjuder inte är tillräcklig. Nu planerar Helsingfors universitet svenskspråkig lärarutbildning i Helsingfors i samarbete med Stockholms universitet.

Läs hela artikeln »

Enligt SVT ökar klyftorna i den svenska skolan, men goda exempel finns också. Efter Pisamätningen under hösten 2013 är skolan en av de hetaste valfrågorna.

Läs hela artikeln »

I Finland har stödet för ett Nato-medlemskap ökat under våren 2014. En orsak är händelserna på Krim. Många är också för en försvarsallians mellan Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »
Etiketter: nato, försvarssamarbete

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden. Hittills finns 3000 publikationer tillgängliga.

Läs hela artikeln »

Under år 2014 kommer Addeto göra jämförelser mellan olika partier i den svenska och finländska riksdagen. I den här artikeln hittar du mer information om partier i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »
Etiketter: addeto jämför, partier

Alma Söderhjelm var Finlands första kvinnliga docent och professor. Nu kan man bekanta sig med hennes liv via en webbutställning.

Läs hela artikeln »
Etiketter: webbarkiv

Hur möter politiker väljare i dag? Hur viktig roll har de sociala medierna i en valkampanj? De aktuella frågorna intresserar både i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »
Etiketter: sociala medier, politik

Då man pratar om högerpopulistiska eller högerextrema partier måste man fundera på varför partierna anses extrema och i förhållande till vad. Addeto har intervjuat två forskare för att jämföra de högerpopulistiska partierna i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »

Det finns både olikheter och likheter mellan Sverigedemokraterna och Sannfinländarna. Addeto har intervjuat två forskare för att jämföra de högerpopulistiska partierna i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »

Från och med hösten 2014 erbjuds svensk språkbadsutbildning i samarbete av Åbo Akademi och Vasa universitet. Samtidigt funderar Helsingfors universitet på en tvåspråkig lärarutbildning.

Läs hela artikeln »