ARtiklar och Nyheter från addeto

Addeto skrev om aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Sverige och Finland under perioden 2012–2017. Vi skrev också om utbildningsrelaterade frågor samt politik. Bläddra i vårt nyhetsarkiv för att hitta det du är intresserad av, eller sök på intressanta ämnen med hjälp av våra etiketter.

Senaste ARTIKLAR

Arkiv

2016

I motsats till vad många forskare har trott verkar stabila relationer enligt en ny rapport vara på modet igen.

Läs hela artikeln »

Både finländare och svenskar är intresserade av forskning. Framför allt medicinsk forskning intresserar, medan rätt så få har koll på den humanistiska forskningen.

Läs hela artikeln »

Ny forskning visar att långsiktiga satsningar på barn och ungdomar kan löna sig också ekonomiskt.

Läs hela artikeln »
Etiketter: avhandling, ekonomi, ungdomar

Via samarbete har nordiska uppstartsföretag betydligt bättre möjligheter att slå igenom i världen. Det treåriga projektet Rising North vill stöda och hjälpa nordiska startups framåt.

Läs hela artikeln »

Av alla EU-invånare anser befolkningen i Finland och Sverige mest att medierna i deras hemländer är pålitliga.

Läs hela artikeln »
Etiketter: media, eu

Det finns skäl att tolka opinionsundersökningar allt försiktigare. Forskare i Sverige och Finland dryftar varför gallupar börjat slå fel.

Läs hela artikeln »
Etiketter: politik

Sverige och Finland är de socialt mest rättvisa länderna i Europeiska unionen, visar en färsk sammanställning. På många håll i EU klarar inte ens heltidssysselsatta av att försörja sig.

Läs hela artikeln »

Framtidens stadsmiljöer med Stockholm och Helsingfors som jämförande exempel var temat för ett seminarium som ordnades av Samfundet Sverige-Finland i samarbete med Finlandsinstitutet i början av oktober.

Läs hela artikeln »
Etiketter: stad

Hur ser lyckad forskningskommunikation ut? Är en forskare bara ute efter publicitet om hen vill prata om sin egen forskning? Under en diskussion på Helsingfors bokmässa konstaterades att det är till allas fördel att forskare syns och hörs i den offentliga diskussionen.

Läs hela artikeln »
Etiketter: forskare, media

Trots att en majoritet av svenskarna är för mångfald har stödet minskat tydligt på sistone, framgår det av en färsk barometer.

Läs hela artikeln »
Etiketter: forskningsprojekt

Lärarens roll är viktig då det gäller att motivera elever som läser moderna språk, framgår det av en avhandling från i år.

Läs hela artikeln »

I början av 2016 firade Finland 60 år av nordiskt samarbete – 60 år som inneburit flera historiska politiska milstolpar: en passunion, en gemensam arbetsmarknad, en socialkonvention och ett medvetet arbete för gränsfrihet och integration.

Läs hela artikeln »
Etiketter: gästkrönika, norden

Tekniken ska stöda inlärningen – inte vara ett ändamål i sig. Det är också viktigt att lärare får en möjlighet att dela med sig av sitt material med lärare i resten av landet.

Läs hela artikeln »

Till exempel forskare och journalister kan dra nytta av en ny metod som hjälper med att mer heltäckande än förr följa med diskussioner på Twitter.

Läs hela artikeln »

Studenter som slutför kurser snabbare och fler som blir godkända? Dessa konsekvenser kan införandet av mer könsneutralt kursmaterial ha visar ny forskning.

Läs hela artikeln »

Språkkunskaper och samarbete inom flera områden är framtidens trumfkort för det arktiska området. Det här blev tydligt under ett seminarium i Rovaniemi i Finland i början av oktober.

Läs hela artikeln »

Den gästprofessur i Österjöforskning som kung Carl XVI Gustaf fick i 70-årsgåva av Stockholms universitet går till professor Alf Norkko.

Läs hela artikeln »

Nästa år fyller Finland 100 år och jubileet uppmärksammas stort i Finland men syns också en del i Sverige. Under bokmässan i Göteborg diskuterade Anu Koivunen och Jarmo Lainio vad som är viktigast ur ett svensk-finskt perspektiv inför jubileet.

Läs hela artikeln »
Etiketter: finland, hanaholmen

I Finland är finlandssvenskar relativt synliga – eller åtminstone känner de flesta finländare till minoriteten, medan sverigefinländarna är mindre synliga. I Sverige är det många som inte känner till sverigefinländarna och det finns också en viss okunskap om finlandssvenskar. Under bokmässan i Göteborg diskuterade Jarmo Lainio, Henrik Meinander och Maria Wetterstrand minoriteterna.

Läs hela artikeln »

Nästa vecka samlas 150 nordiska ungdomar i Helsingfors för konferensen Broar för att dryfta viktiga framtidsfrågor för dem själva.

Läs hela artikeln »

Reformen av universitetslagen i Finland har lett till att skillnaderna i ledningens och personalens synsätt blivit större. Bland annat detta framgår av en utvärdering av konsekvenserna av universitetslagsreformen som offentliggjordes förra veckan.

Läs hela artikeln »

Allt fler finlandssvenskar väljer att flytta över Finska viken för jobb och studier i Sverige. De två senaste åren har utflyttningen varit extra stor, framkommer det i tankesmedjan Magmas nya rapport. På Magma är man ändå försiktiga med att tala om hjärnflykt – fastän ordet finns med i rapportens rubrik.

Läs hela artikeln »

Att unga i allt mindre grad följer med politik via traditionella medier betyder inte att de har noll koll.

Läs hela artikeln »
Etiketter: politik, ungdomar, avhandling

Nästa år fyller Finland 100 år. Grannlandet Norge funderar på att presenta Finland med en 1324 meter hög fjälltopp genom en enklare justering av gränsen uppe i norr, om regering och Storting går med på förslaget och grundlagen ändras.

Läs hela artikeln »

Dagens folkvalda politiker bedyrar att de lyssnar på folket – men gapet mellan makthavarna och medborgarna är större nu än på 1700-talet, visar ny forskning.

Läs hela artikeln »
Etiketter: historia, politik, avhandling

Medierna kämpar på i motvind och försöker komma på nya lösningar för att överleva. Det är ändå inte alls säkert att de traditionella dagstidningarna kommer att överleva, konstaterade Peter Fellman och Heidi Avellan på tankesmedjan Agendas medieseminarium.

Läs hela artikeln »
Etiketter: media, pressen

Projektet Nordic safe cities sammanför städer i hela Norden för att dela erfarenheter och utveckla lösningar för att förebygga radikalisering och våldsam extremism. Addeto har diskuterat fördelar med projektet tillsammans med representanter för Helsingfors och Borlänge.

Läs hela artikeln »

Den nordiska välfärdsmodellen ställs inför allt större utmaningar, men har en framtid, anser många nordiska toppolitiker.

Läs hela artikeln »

Det akademiska lärarskapet kan utvecklas men kräver samverkan mellan individen, kollegiet och institutionen, enligt en professor i högskolepedagogik.

Läs hela artikeln »
Etiketter: pedagogik, samarbete

Ovanstående rubrik var den kännetecknande titeln på den bok som den svenska Märkesorganisationen under 2008–2009 önskade hylla och främja förhållandena mellan Sverige och Finland med. Den 14 maj 2009 samlades Sveriges och Finlands regeringar till ett gemensamt möte i Tavastehus i Finland.

Det kom att bli det första mötet någonsin för våra båda länders regeringar. Då hade det gått 200 år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar efter 600 år av riksgemenskap. Min förhoppning är emellertid att mötet borde följas upp av ytterligare möten.

Läs hela artikeln »

Akademikerorganisationer i Sverige och Finland tar kraftigt ställning mot Turkiets åtgärder mot akademiker efter kuppförsöket i landet.

Läs hela artikeln »
Etiketter: akademisk frihet

I Sverige varnar stiftelsen Forska Sverige i en ny rapport för att Sverige som forskningsnation börjar bli omkörd av andra länder. Finland klarar sig något bättre i jämförelserna men i Finland handlar oron om nedskärningarna i utbildningen och att vetenskapen inte längre värderas lika högt.

Läs hela artikeln »
Etiketter: forskningspolitik

Almedalsveckan har ordnats på Gotland i över fyrtio år, i sommar ordnas Finlandsarenan i Björneborg för elfte gången. På båda evenemangen diskuteras samhället ur flera perspektiv. Under Finlandsarenan ligger fokus på finländska frågor, under Almedalsveckan diskuteras både stort och smått från Sverige och resten av världen.

Läs hela artikeln »
Etiketter: politik

I Sverige är risken för förtidspensionering högre för personer födda i december än tidigare under året. I Finland syns inte en liknande trend. En orsak kan vara skillnader i lärarutbildningen mellan länderna.

Läs hela artikeln »
Etiketter: lärarutbildning

Rasismen i samhället gynnas av språket som används i partiledardebatter, framgår av ny forskning i Sverige.

Läs hela artikeln »

Samarbete mellan skolelever och forskare har gett lovande resultat i Sverige.

Läs hela artikeln »

Ofta upplevs stress endast som en negativ sak, men i ett finländskt forskningsprojekt har man utrett den positiva inverkan som stress kan föra med sig.

Läs hela artikeln »

Samarbetet i Kvarkenregionen är viktigt för både Sverige och Finland, men för att det verkligen ska fungera behövs samverkan. Under ett seminarium i Umeå lyfte flera talare fram fördelarna med det riksöverskridande arbetet.

Läs hela artikeln »
Etiketter: samarbete

I Sverige finns ett stort behov av finskspråkig arbetskraft, i Finland behövs kunskaper i svenska i flera jobb. Den nya rekryteringsportalen SinneWorks ska hjälpa företagen att hitta rätt personer för rätt jobb – på både finska och svenska.

Läs hela artikeln »

Ungdomar som använder för mycket internet är mer benägna att drabbas av skoltrötthet än andra, framgår det av färsk finländsk forskning.

Läs hela artikeln »

Att det finns människor som uttrycker hat mot andra är ingenting nytt, men i och med den digitala teknikens frammarsch hittar hatarna varandra lättare än förr.

Läs hela artikeln »

Medborgarforskning eller citizen science är inget nytt men det är få som känner till begreppet. I grunden handlar det om att allmänheten hjälper forskare att samla in stora mängder data. Trots att det finns många fördelar med medborgarforskning är det fortfarande relativt okänt i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »
Etiketter: forskningsprojekt

I en färsk avhandling analyseras hur diskussionen kring förkortad arbetstid gått. Några ändringar kommer knappast att ske av sig själv.

Läs hela artikeln »

Det råder fortfarande en stor obalans mellan andelen kvinnor och män som presenteras i medierna.

Läs hela artikeln »

Hur ser grannspråksundervisningen ut i Norden? Är det möjligt att förstå varandra om man lärt sig ett skandinaviskt språk? Ett treårigt projekt initierat av nätverket Svenska nu reflekterar över och identifierar framgångsfaktorer i pågående projekt inom grannspråksinlärning.

Läs hela artikeln »
Etiketter: språkfrågor, norden

Språkundervisningen kan bli mer motiverande då elever får hjälp av skolkompisar med målspråket som modersmål.

Läs hela artikeln »

I år har det gått 250 år sedan världens första tryckfrihetsförordning instiftades som en grundlag i Sverige. Enligt Björn von Sydow är förordningen fortfarande aktuell. Han påpekar att tryckfriheten har varit under press sedan 2001.

Läs hela artikeln »
Etiketter: tryckfrihet

Kvalitetsjournalistik behöver både tid och utbildade journalister. Hanna Nikkanen som börjar jobba som gästprofessor vid Tammerfors universitet i augusti hoppas att de stora mediehusen också i fortsättningen orkar och vill göra kvalitetsjournalistik där innehållet är viktigast.

Läs hela artikeln »

För att få fler framstående forskare i Sverige föreslås nu en rad förbättringar för doktoranderna.

Läs hela artikeln »

Många unga vuxna är rädda för att de inte ska lyckas i livet. Det framgår av en färsk undersökning.

Läs hela artikeln »
Etiketter: ungdomar, sociologi