ARtiklar och Nyheter från addeto

Addeto skrev om aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Sverige och Finland under perioden 2012–2017. Vi skrev också om utbildningsrelaterade frågor samt politik. Bläddra i vårt nyhetsarkiv för att hitta det du är intresserad av, eller sök på intressanta ämnen med hjälp av våra etiketter.

Senaste ARTIKLAR

Arkiv

2013 > 06

Sverige är det mest jämställda landet i Europeiska unionen och Finland kommer på tredje plats. Det här framgår ur det europeiska institutet för jämställdhet, Eiges, jämförelse.

Läs hela artikeln »
Etiketter: jämställdhet

Flera länder drar nytta av invandringen. Enligt en färsk OECD-rapport blir den offentliga sektorn i både Sverige och Finland på plus av invandringen.

Läs hela artikeln »
Etiketter: invandring

Det finns fortfarande brister när det gäller rätten att få service på svenska hos myndigheterna i tvåspråkiga kommuner. Under de senaste åren har myndigheterna fäst betydligt mer uppmärksamhet vid de språkliga rättigheterna i planeringen, men de goda avsikterna syns inte ännu i praktiken.

Läs hela artikeln »

Tvåspråkighet kan vara till nytta i övrigt än bara för språkkunskaper. Forskning visar att tvåspråkiga är bättre på att fokusera och tvåspråkiga växlar också lätt mellan olika uppgifter.

Läs hela artikeln »

Allt färre unga går med i partierna. Under de åtta senaste åren har de politiska ungdomsförbunden tappat ungefär en fjärdedel av sina medlemmar, skriver Hufvudstadsbladet. En nedåtgående trend syns också i Sverige.

Läs hela artikeln »
Etiketter: ungdomsförbund, politik

Medieutbudet spelar en stor roll för att den språkliga mångfalden ska bevaras. Det framgår ur en ny doktorsavhandling om minoriteter, identitet och tv.

Läs hela artikeln »

I Finland har den första doktorsavhandlingen om regnbågsfamiljer nyligen blivit färdig. Anna Moring som har forskat om regnbågsfamiljer skulle vilja ändra på den nuvarande familjelagstiftningen. Regnbågsfamiljerna saknar ett grundläggande skydd för sitt föräldraskap.

Läs hela artikeln »

Takorganisationerna FSF och SAMOK i Finland och SFS i Sverige vakar över studenternas rättigheter på en nationell nivå. Verksamheten skiljer sig ändå något länderna emellan.

Läs hela artikeln »

Homosexualitet har väckt häftiga diskussioner i Sveriges och Finlands evangelisk-lutherska kyrkor under de senaste 50 åren. Ninä Järviös pro gradu-avhandling som belönades med ett pris visar att tankarna kring homosexualitet har haft en liknande utveckling i de svenska och finländska evangelisk-lutherska kyrkorna.

Läs hela artikeln »

I både svenska och finländska skolor finns det fortfarande för få datorer och mängden datorer växlar allt för mycket mellan skolorna. Det anser ordförandena för lärarförbunden i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »
Etiketter: skolfrågor, utbildning

Det är mycket som händer i medievärlden och ingen vet vad framtiden för med sig. En pågående forskning vid Åbo Akademi granskar konsumentbeteende samt mediestrategier och försöker reda ut vad framtiden innebär.

Läs hela artikeln »
Etiketter: digitalisering, pressen

Konstintresserade kan bläddra bland konstverk från 151 museum tack vare Google Art-projektet. Sammanlagt finns museum från 40 länder med – både svenska och finländska museer är representerade.

Läs hela artikeln »