ARtiklar och Nyheter från addeto

Addeto skrev om aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper i Sverige och Finland under perioden 2012–2017. Vi skrev också om utbildningsrelaterade frågor samt politik. Bläddra i vårt nyhetsarkiv för att hitta det du är intresserad av, eller sök på intressanta ämnen med hjälp av våra etiketter.

Senaste ARTIKLAR

Arkiv

2017

Under de fem senaste åren har jag tänkt på samarbetet mellan Sverige och Finland mer än någonsin tidigare. Jag har funderat över skillnader och likheter och lärt mig mycket om både Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »

Det framgångsrika ledarskapsprogrammet Tandem Leadership, som riktar sig till unga ledare från Sverige och Finland, går snart in i sitt sjätte år. Programmets syfte är att skapa en föryngring och förnyelse av de personliga banden mellan länderna och att bidra till tvärsektoriellt samarbete.

Läs hela artikeln »
Etiketter: samarbete, sverige, finland

En obligatorisk vuxenutbildning kunde förstärka Nordens konkurrenskraft i framtiden. Men språkkunskaper och jämställdhet är också nycklar för en ännu bättre arbetsmarknad.

Läs hela artikeln »

100-åriga Finland har firats sedan början av 2017 och festligheterna kulminerar i självständighetsdagen den 6 december. Men hur firar man i Finland och är det helt självklart att självständighetsdagen är just i december?

Läs hela artikeln »
Etiketter: finland

I början av 2018 går Finland till presidentval. Den sittande presidenten Sauli Niinistö har en klar ledning i alla opinionsmätningar. Enligt forskardoktor Veikko Eranti är det mycket osannolikt att Niinistö inte blir omvald.

Läs hela artikeln »
Etiketter: val, finland

Sverige och Finland har ett speciellt och starkt försvarssamarbete. Under Hanating-seminariet betonade bägge länders försvarsministrar hur viktigt detta samarbete är.

Läs hela artikeln »
Etiketter: försvarssamarbete

Sveriges officiella gåva till jubilerande Finland är 12 postdoc-tjänster för ett forskningssamarbete inom skogssektorn. Seminariet ”Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde” är startskottet för gåvan.

Läs hela artikeln »

6000 svenska elever deltog i ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren. De har granskat det egna flödet och bedömt hur trovärdiga nyheterna varit. Forskaren Thomas Nygren kallar experimentet ett träningsläger i källkritik.

Läs hela artikeln »

Är svensken svensk och finländaren fosterländsk? Och varför har svenskar så dålig koll på finlandssvenskarna? Det här diskuterade historieprofessorerna Dick Harrison och Henrik Meinander på Bokmässan i Göteborg.

Läs hela artikeln »

Sverigesvenskan och finlandssvenskan har sina olikheter. Det här framkommer också tydligt i ett forskningsprogram där finska och svenska universitet samarbetar för att ta reda på hur vi hälsar på varandra.

Läs hela artikeln »

Styrningen av högskolan måste reformeras. Det anser experter både i Sverige och i Finland. I många avseenden är den politiska styrningen alltför detaljstyrd och borde i stället fokusera på större målsättningar.

Läs hela artikeln »

Hur ser public service ut i Sverige och Finland? Vad är likadant, vad skiljer sig åt? Tack vare ett mediestipendium beviljat av Kulturfonden för Sverige och Finland kunde SR-journalisterna Li Hellström och Karin Wickström åka över till Yle för att göra en jämförelse.

Läs hela artikeln »

Den 8–9 september ställer sig Finlandsexperter inom olika områden på Svenska Teaterns stora scen och håller föredrag på 15 minuter. Föredragsmaraton, ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet och Svenska Yle, riktar sig till en bred publik och pågår i ett helt dygn.

Läs hela artikeln »
Etiketter: finland

I år fyller Finland 100 år – något som inte är alltför synligt i Sverige. Historieprofessorn Martin Hårdstedt listar fem viktiga punkter om Finlands historia som varje svensk borde känna till och hoppas därmed att intresset för det jubilerande Finland skulle växa.

Läs hela artikeln »
Etiketter: finland, historia

Universitet och högskolor åtnjuter högt förtroende bland det svenska folket – men inte lika högt som aktörerna inom samma område: forskarna.

Läs hela artikeln »
Etiketter: forskare

Under 2000-talet har de populistiska partierna i Norden gått från marginalen mot den politiska mittfåran – det skriver Ann-Cathrine Jungar i en rapport för tankesmedjan Agenda.

Läs hela artikeln »

De finländska universitetens inverkan på ekonomin är stor, visar en färsk utredning. All inverkan kan dessutom inte mätas i pengar.

Läs hela artikeln »

Festivalen Nordiska Nætter ordnades på Hanaholmen i juni. Under den två dagar långa vetenskaps- och kulturfestivalen fick besökarna bland annat ta del av aktuella forskardiskussioner, smaka på nordisk mat och lyssna på musikframträdanden.

Läs hela artikeln »

Sveriges officiella gåva till jubilerande Finland är 12 postdoc-tjänster för ett forskningssamarbete inom skogssektorn. Skogsfrågor är aktuella och något som binder länderna samman. Från Sveriges håll hoppas man att gåvan ska bli ett startskott för ett närmare forskningssamarbete i framtiden.

Läs hela artikeln »

Män syns fortfarande mer i medier än kvinnor – ingen betydande utveckling har skett under de tjugo senaste åren. En del mediehus är mer uppmärksamma på könsfördelningen men överlag är resultatet långt ifrån jämställt. Det framgår av Nordiska ministerrådets färska rapport.

Läs hela artikeln »

En majoritet av EU-medlemsländernas invånare ställer sig positivt till en gemensam EU-armé. Tre länder sticker ut: Sverige, Finland och Storbritannien.

Läs hela artikeln »
Etiketter: försvarssamarbete, eu

Svenska språkets ställning delar åsikter i Finland. Det här framkommer ur tankesmedjan Magmas Finland/Nu-opinionsmätning som har kartlagt finländarnas åsikter kring demokrati, samhälle och säkerhet.

Läs hela artikeln »

På samtliga stora politiska festivaler i Norden i sommar kommer nordiska frågor att vara i blickfånget.

Läs hela artikeln »

En ny forskningsenhet ska erbjuda kunskap om religionernas roll i konflikter och konfliktlösning. Man vill ägna genusaspekter särskild uppmärksamhet.

Läs hela artikeln »

Myten om ett Finland med en enda enhetskultur göder rasism, skriver Miika Tervonen i ett blogginlägg för Konestiftelsen. Han belönades med priset Vuoden Tiedekynä (årets vetenskapsskribent) och har i snart 15 år forskat om etnicitet och minoriteter. I en intervju för Addeto pratar Tervonen om Finlandsbilden.

Läs hela artikeln »

Svenska elever kommer i höst att kunna delta i ett massexperiment, Nyhetsvärderaren, om digitala nyhetsflöden. Samtidigt som de bidrar till forskningen får de öva sin förmåga att källkritiskt granska nyheter.

Läs hela artikeln »

I Finland skyndas social- och hälsovårdsreformen fram – det säger två forskare som Addeto pratat med. Enligt dem baserar sig reformen främst på politiska kompromisser i stället för på forskning. Akademikerna önskar att forskarna skulle bjudas in till diskussion redan före reformen blir verklighet.

Läs hela artikeln »

Det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR) har nu även nått Finland. Sverige blev formellt medlem i fjol.

Läs hela artikeln »
Etiketter: forskare, samarbete

Internationella korruptionsjämförelser tar ofta fasta på mutor, medan forskning visar att det i rika demokratier är vanligt med andra former av korruption. Korruptionen i dessa länder underskattas ofta, framgår det av en färsk forskningsartikel.

Läs hela artikeln »

För att fira Finlands hundraårskalas bjuder Finlands ambassad i Stockholm alla till en gratis festival i Kungsträdgården i sommar.

Läs hela artikeln »

Ökat samarbete i Norden och större självbestämmanderätt åt samer är några av lösningarna som presenterades på ett seminarium om samepolitik. Problemen grundar sig bland annat på att det i Finland är oklart vem som ska få kalla sig same, medan det svenska Sametinget inte har någon reell chans att påverka i Sverige. Det är många frågor som behöver svar, men framför allt behövs politisk vilja.

Läs hela artikeln »

På lördag ordnas manifestationer för vetenskapen på många håll i världen. Också i Sverige och Finland ordnas lokala evenemang.

Läs hela artikeln »

I den senaste Pisa-mätningen klarade sig Sverige bättre än tidigare medan Finlands resultat var något sämre. Finland är ändå i Nordens Pisa-topp, men framför allt skillnaderna mellan flickor och pojkar oroar utbildningsexpert Pasi Sahlberg. Nu skulle det löna sig för Norden att tillsammans utveckla framtidens skola.

Läs hela artikeln »

En färsk nordisk rapport betonar vikten av forskningssamarbete då de nordiska länderna tar sig an utmaningarna som den ökade migrationen fört med sig.

Läs hela artikeln »

Trots att situationen är sämre i många europeiska länder har demokratiutvecklingen gått nedåt också i Sverige och Finland då man ser på utvecklingen från 2006 till 2016.

Läs hela artikeln »
Etiketter: demokrati, norden

Lobbyister tar till många knep då de försöker påverka politiker. En färsk avhandling visar att parterna inte alltid ens tänker på att det faktiskt är lobbning som pågår.

Läs hela artikeln »
Etiketter: avhandling, politik, eu

Grannlandets hundraårsjubileum till ära donerar Sverige bland annat projektjobb för finländska forskare. Gåvan finansieras med både offentliga och privata medel. Tandem Forest Values är startskottet för ett fördjupat bilateralt samarbete, säger ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »

Har fakta och bildning mist sin betydelse och ersatts av känslor och åsikter? Vilken roll har medierna i vår allt mer föränderliga värld? Det här diskuterades under ett samordnat seminarium i Helsingfors i mars.

Läs hela artikeln »
Etiketter: media, politik

Ett nära samarbete i näringslivet är en nödvändighet i en allt mer globaliserad värld. Enligt Kjell Skoglund som är vd för finsk-svenska handelskammaren har Sverige och Finland tillsammans med övriga Norden goda förutsättningar att vara starka på den internationella marknaden.

Läs hela artikeln »
Etiketter: ekonomi, samarbete, norden

Svenska och finländska forskare har inlett ett samarbete för att hjälpa beslutsfattare och näringsliv kunna fatta de bästa besluten för Östersjön.

Läs hela artikeln »

Nya mediestipendier lockar svenska journalister, bloggare och poddare till Finland under 2017. Det är Kulturfonden för Sverige och Finland som erbjuder tre olika mediestipendier för att öka synligheten för Finland i Sverige.

Läs hela artikeln »
Etiketter: finland, media

Svenskarna är positivt inställda till Finland men kunskapen om Finland är rätt låg. Det visar en ny undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Finlandsinstitutet i Stockholm, tankesmedjan Magma och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Läs hela artikeln »

Det finns mycket som Norden kunde bidra med till den internationella debatten. Via mer samarbete de nordiska länderna emellan kunde Norden bli en stark gemensam kraft. Det tror den norska journalisten Hilde Sandvik som startat upp den nordiska mediesajten Broen.xyz.

Läs hela artikeln »

Trots diverse åtgärder är de samiska språken hotade. Men det råder delade meningar om framtidsutsikterna.

Läs hela artikeln »

I Sverige är föräldraledigheten flexibel, mer jämställt fördelad och lagstiftningen är könsneutral. I Finland går diskussionerna heta kring en reform av föräldraledigheterna och många sneglar mot Sverige. Men inte heller där är det riktigt jämställt påpekar forskare – endast tio procent av paren delar föräldraledigheten jämnt.

Läs hela artikeln »

En fungerande arbetsmarknad som beaktar olika befolkningsgrupper kan inte baseras på en mirakellösning – det är summan av flera åtgärder som ser till att alla har en möjlighet att vara delaktiga på arbetsmarknaden. Det visar SNS Konjunkturrådsrapport.

Läs hela artikeln »
Etiketter: arbetsliv

I Sverige ser läget på arbetsmarknaden bättre ut än i Finland, alltså finns det mycket Finland kunde lära sig av grannlandet. Reaktionerna på SNS Konjunkturrådsrapport var endast positiva under ett seminarium ordnat av Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och Sveriges ambassad i Helsingfors.

Läs hela artikeln »
Etiketter: arbetsliv

Både Sverige och Finland stiger i nyhetsbyrån Bloombergs ranking över världens mest innovativa länder och ligger nu på andra respektive femte plats.

Läs hela artikeln »
Etiketter: innovation, norden

Hur ser historiesynen ut inom de finlandssvenska organisationerna Svenska folkpartiet och Finlands svenska socialdemokrater? Och hur kunde finländarna så fort efter ett blodigt inbördeskrig ha en fungerande demokrati? Addeto har intervjuat professor Torbjörn Nilsson.

Läs hela artikeln »

I stället för att satsa på att ta fram gemensamma nordiska personnummer planerar Nordiska rådet nu ett elektroniskt id för alla nordiska medborgare.

Läs hela artikeln »
Etiketter: norden, samarbete