Mer samarbete mellan Helsingfors och Stockholm?

Ett ökat samarbete mellan Helsingfors och Stockholm kunde gynna bägge städer. Det anser man i Sveriges och Finlands huvudstäder.

Stockholms finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin besökte i november Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen. Enligt Hufvudstadsbladet var tanken bakom besöket att förstärka det nordiska samarbetet mellan Helsingfors och Stockholm.

– Det ä bra om politiker och tjänstemän i de olika länderna lär känna varandra. Men man måste också kunna redovisa konkreta saker, säger Nordin för Hbl.

Under sitt besök i Helsingfors diskuterade Nordin och Pajunen bilateralt samarbete mellan städerna och hur den nya modellen för nordiskt samarbete ska se ut, skriver Hbl.

Än så länge finns det inga konkreta planer för samarbetet mellan städerna, men för Hbl nämner Nordin bland annat att Helsingfors och Stockholm kunde ha gemensamma mätare för konkurrenskraft och samarbeta till exempel gällande skolmaten.

Också tvåspråkigheten och språkfrågan diskuterades. I Helsingfors finns en stor svenskspråkig språkminoritet, i Stockholm en stor finskspråkig.

– Om vi får en bättre relation till Stockholm blir det lättare att satsa på tvåspråkigheten, säger Jussi Pajunen för Hbl.

På sin blogg skriver Nordin att besöket i Helsingfors hade varit intressant och givande.

– Både Stockholm stad och Helsingfors stad har ett stort intresse av att arbeta med och utveckla e- tjänster, vilket vi diskuterade mycket, skriver Sten Nordin.

Hufvudstadsbladets nyhet
Sten Nordins blogginlägg

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: samarbete

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln