Nordiska startups starkare tillsammans

Via samarbete har nordiska uppstartsföretag betydligt bättre möjligheter att slå igenom i världen. Det treåriga projektet Rising North vill stöda och hjälpa nordiska startups framåt.

Rising North är en fond på 1,5 miljoner euro som hjälper nordiska startups göra ekosystemen mer internationella och sprida det nordiska varumärket, berättar Peik Hämekoski som är projektledare för Rising North.

Nordiska ministerrådet finansierar projektet som startat i år. Målet är att stöda 8–15 uppstartsprojekt om året i tre års tid. Maxstödet för ett projekt är 50 000 euro.

– Vi vill att Norden ska bli en ledande startup-hub, via vilken det ska vara möjligt att få finansiering, hitta talang och nå ut till nya marknader, säger Hämekoski.

Enligt honom är samarbete nyckeln till framgång. I Norden bor sammanlagt över 26 miljoner människor och enligt Peik Hämekoski finns det mycket styrka i Norden – men den styrkan borde utnyttjas.

– Var för sig är de nordiska länderna små och det är svårt att slå igenom i världen. Men då de nordiska länderna samarbetar finns det en möjlighet att skapa något större – med kunskap och människor från flera länder.

Bland annat #NordicMade samlar nordisk talang.

– Det är ett samnordiskt neutralt varumärke, säger Hämekoski.

Rising North har i år bland annat stött nordiska startup-ekosystem via en resa till New York. Foto: Joonas Linkola.

Ett samarbete bär längre

Alla projekt som Rising North stöder måste knyta an till minst tre nordiska länder.

– Det här tvingar till samarbete, säger Peik Hämekoski.

I framtiden behöver man kanske inte längre tävla med grannlandet utan i stället försöker man hitta samarbetsmöjligheter.

– Många kanske tänker att det inte lönar sig att samarbeta på kort sikt, men sanningen är att vi är små aktörer. Utan samarbete fungerar det mesta inte på lång sikt.

Enligt Hämekoski behöver vi konkurrens också i fortsättningen, men alla borde fundera på de egna styrkorna och fokusera på dem.

– Det skulle vara värdefullt att förstå vad man själv är bra på och göra det, säger Hämekoski.

De rätta nätverken hjälper framåt

I Finland talar man mycket om att vi är bra på att skapa ny teknologi men rätt dåliga på att sälja den. I Sverige är man bra på att sälja och kan varumärken.

– Det är ett lysande exempel. Någon är bra på en sak, en annan på något annat. Men det finns kanske inte riktigt tillräckligt med samarbete än så länge, säger Peik Hämekoski.

Genom Rising North vill man skapa nätverk och möjligheter att hitta rätt sorts kunnande också utanför de egna kretsarna.

– En finländsk ingenjör känner kanske endast andra finländare, men via Rising North kommer kunnandet från flera olika håll vilket leder till ett bättre slutresultat.

Uppstartsvärlden behöver inte heller begränsas till teknologiinnovationer. Peik Hämekoski nämner Bengt Holmström, aktuell med Nobelpriset i ekonomi, och konstaterar att också akademiska samarbetsidéer är välkomna.

– Varför kunde inte till exempel universitet från Sverige, Finland och Norge samarbeta?
 

Statistik om Norden. Källa: The Nordic Web.

Accelerera fram bättre resultat

Tiderna då alla bara fokuserar på sig själva är förbi enligt Peik Hämekoksi. I startupvärlden är kulturen väldigt stödjande – de som når framgångar hjälper gärna andra framåt i karriären.

– Kunskapen delas och ekosystemet växer. Då de framgångsrika hjälper nya entreprenörer föds nya framgångar.

Eftersom Rising North-projektet än så länge är i startgroparna vill Peik Hämekoski ännu inte bedöma eventuella resultat.

– I början är det svårt att säga vilka projekt det lönar sig att stöda. De här sakerna är också svåra att mäta – en del projekt kan bära frukt först om fem år. Allt kan inte heller mätas i pengar.

Rising Norths steering board, bestående av proffs med gedigen bakgrund, fattar de slutliga besluten om projektfinansieringarna.

– Det gäller bara att pröva olika saker. I Norden finns många bra aktörer. Mycket fungerar redan nu, men nu behöver vi accelerera utvecklingen för att nå ännu bättre resultat.

Peik Hämekoski nämner att 25 procent av finansieringen i Norden redan kommer från USA.

– Om tio år är siffrorna förhoppningsvis ännu större. Med hjälp av Rising North kan vi flytta över det operativa ansvaret och resurserna till dem som redan har en vision om vad det nordiska ekosystemet behöver samt har en förmåga att genomföra också mer krävande projekt.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln