En jämförande kunskapsbank om Sverige och Finland

I december 2017 publicerades den sista nyheten på Addeto men kunskapsbanken om Sverige och Finland finns fortfarande kvar och innehåller mycket matnyttig information om länderna.

– Addeto lanserades i samband med Bok- och Biblioteksmässan 2012 och vi insåg snabbt att de artiklar som producerades av våra egna skribenter fick störst spridning, berättar Addetos projektledare Jessica Melin Hirschfeldt.
 
Under årens lopp har Addeto bland annat uppmärksammat unga forskare och situationen för doktorander i båda länderna, gjort bilaterala jämförelser mellan riksdagsval, universitet och högskolor, uppmärksammat populismens framfart och diskuterat yttrandefriheten.
 
 – Under de fem senaste åren har jag tänkt på samarbetet mellan Sverige och Finland mer än någonsin tidigare. Jag har funderat över skillnader och likheter och lärt mig mycket om både Sverige och Finland. Men framför allt har jag insett hur mycket samarbete det finns mellan länderna samt hur viktigt det samarbetet är, skriver Addetos webbredaktör Michaela von Kügelgen i sin avlutningskolumn.
 
Addeto har också haft löpande kontakt och rapportering kring olika större projekt, exempelvis uppmärksammandet av tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum och det bilaterala projektet Demokratins drivkrafter.
 
– Addetos redaktörer har gjort ett jättejobb och vi har haft 3000 sidvisningar i månaden, vilket är bra med tanke på att målgruppen är svår och begränsad, särskilt i Sverige, säger Melin Hirschfeldt.
 
En majoritet av besökarna har varit från Finland men enligt Melin Hirschfeldt kan det kopplas till tidigare erfarenheter om att det generellt finns ett högre intresse för Sverige från finländskt håll än tvärtom.
 
– Artiklarna som har varit på mer grundläggande nivå har haft större genomslag i Sverige. Vår artikel Fem viktiga punkter om Finlands historia för en svensk fick till exempel mycket bra genomslag.

Lång livslängd

Syftet med Addeto har varit att upprätthålla en digital kunskapsbank som tillhandahåller forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskaper om Sveriges och Finlands historia och samhällsutveckling.
 
Innehållet på Addeto är framför allt inriktat på att hjälpa besökaren att hitta forskningsresultat och publikationer som direkt eller indirekt lämpar sig för jämförelser mellan våra båda länder. Informationen är enkelt och tydligt paketerad och bygger på bilaterala jämförelser. Allt material har publicerats på både svenska och finska.
 
– Trots att projektet gick ner på sparlåga i december 2017, kommer vi inte helt att stänga ner sajten. Samlat på Addeto finns otroligt mycket användbart material som har en lång livslängd, säger Jessica Melin Hirschfeldt.
 
Också Mats Rolén som varit projektrådgivare för Addeto påminner om att materialet inte föråldras.
 
– I framtiden kan man gå tillbaka till materialet för att se ”hur tänkte vi då?”, säger Rolén.

Addeto har mycket väl levt upp till sitt syfte och sina intentioner; möjliggjort ny kunskap och nya kontakter mellan Sverige och Finland samt bidragit till det viktiga arbetet i att utveckla relationen mellan länderna.

– Addetos strävan har hela tiden varit att öka kunskapen mellan Sverige och Finland. Samtidigt har man velat skapa kontakter mellan länderna som kan vara till nytta också i framtiden. Sammanlagt finns det 15 miljoner svenskar och finländare, möjligheterna är minst lika många, skriver von Kügelgen.

Initiativet till att starta Addeto togs av Tandem, som även varit projektets huvudman. Tandem är ett projektkontor som initierades av Kulturfonden för Sverige och Finland för att följa upp det ökade bilaterala intresse som skapades under Märkesåret 2009. 

Arbetet med Addeto har möjliggjorts med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Svenska kulturfonden, Kungliga Vitterhetsakademien och Kulturfonden för Sverige och Finland.


Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln