Tandem Leadership förenar unga ledare över nationsgränserna

Det framgångsrika ledarskapsprogrammet Tandem Leadership, som riktar sig till unga ledare från Sverige och Finland, går snart in i sitt sjätte år. Programmets syfte är att skapa en föryngring och förnyelse av de personliga banden mellan länderna och att bidra till tvärsektoriellt samarbete.

När konkurrensen hårdnar och informationsflödet ökar blir behovet av ett brett personligt kontaktnät allt viktigare. Allt fler ser organiserade nätverk som en stor resurs där de får stöd i både sitt eget och organisationens utvecklingsarbete.
 
Tandem Leadership tar fasta på detta och skapar nya nätverk och samarbetsmöjligheter mellan ländernas kommande ledare, genom högkvalitativa och intensiva träffar. Programmet drivs av projektkontoret Tandem, i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
 
Varje år väljs tio personer ut från vartdera landet för att delta i programmet. Deltagarna är 25–35 år och representerar olika delar av samhället. Deltagarna kommer från varierande bakgrunder, vilket de själva upplever som en av programmets styrkor. Tandem Leadership
sporrar till bilateral samverkan och problemlösning mellan alla de representerade samhällsområdena.
 
– Det här är ett fantastiskt program för att träffa människor från olika delar i samhället. Själv är jag politiker, så det har varit väldigt intressant att träffa människor från näringsliv och akademi, dessutom från två olika länder säger Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge kommun.
 
För Daniel Valiollahi, Public Affairs Manager Nordics på Kindred Group, har programmet öppnat upp nya perspektiv kring möjligheterna med det bilaterala samarbetet.
 
– I Sverige har vi alltid tittat västerut, men jag inser nu att det finns många möjligheter i öst. Vi svenskar brukar inte vända oss till länder nära oss, hellre ser vi längre bort, säger Valiollahi.
 

”Jätteviktigt att ha samarbete mellan två länder”

– Jag insåg inte förrän jag gick det här programmet hur mycket det behövs. Man får bredda sitt perspektiv. Det är få nätverk där man blandar så många olika människor, det öppnar upp för nya möjligheter, säger Madelen Porserud som arbetar som Management Consultant på Influence.
 
Hon får medhåll av Janina Mackiewicz, Policy Officer på Eurocadres, som gick programmet redan 2014.
 
– Det är jätteviktigt att man har ett samarbete mellan två länder. Med Tandem Leadership kommer man utanför sin bubbla och får träffa folk som jobbar med olika saker, säger Mackiewicz.
 
Patric Åberg berättar att han fått mycket ut av att delta och att programmet även gett nya inblickar i Finlands och Sveriges gemensamma historia. Madelen Porserud har också lärt sig mycket nytt om Finland.
 
– Jag hade ingen Finlandsbild tidigare, nu har jag fått en. Fastän Finland och Sverige är nära har vi otroligt dålig koll på varandra, säger Porserud.
 

Ett unikt nätverk

Tandem Leadership har fått mycket beröm för programmets representativitet och sitt inkluderande personliga engagemang. Personerna som deltar har vitt skilda åsikter och bakgrunder, men finner ett gemensamt intresse i det svensk-finska samarbetet och i det sektoröverskridande kunskapsutbytet.
 
– En nyckelfaktor för programmets framgång är att ha aktiva deltagare som har en öppen och lyhörd inställning. Deltagarnas engagemang och förmåga att knyta nya kontakter och lära av varandra är avgörande för programmet, säger Jessica Melin Hirschfeldt, projektchef för Tandem Leadership, som har drivit och utvecklat projektet sedan starten 2013.
 
Under ett års tid träffas deltagarna under tre stycken tvådagarsträffar. Träffarna behandlar både aktuella samhällsfrågor och ledarskapsfrågor ur olika perspektiv. Deltagarna får fördjupa sig i ämnet med hjälp av intressanta och relevanta talare som via sina egna upplevelser förmedlar en komparativ bilateral synvinkel.
 
I år genomförs programmet för femte året, vilket betyder att 100 unga ledare har genomgått Tandem Leadership lagom till Finlands 100-årsfirande. Efter det avslutade programåret inkluderas deltagarna i programmets alumnnätverk.
 
I och med att nätverket växer för varje år ger det fantastiska möjligheter till nya samarbeten på kort och lång sikt. Tandem Leadership har bland annat varit startskottet för ett flerårigt forskningsprojekt som ska jämföra karriärnätverk i Sverige och Finland.
 
Daniel Valiollahi ser programmet som en fantastisk möjlighet.
 
– Tandem Leadership är verkligen ett unikt nätverk. Jag rekommenderar alla att ta chansen att delta. Det finns så mycket att vinna på det.
 
Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 


FAKTA OM TANDEM LEADERSHIP
  • Ett unikt tvärsektoriellt ledarskapsprogram mellan Sverige och Finland.
  • Startades 2013 av projektkontoret Tandem och drivs i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
  • Inkluderar 20 deltagare per år, tio från vartdera landet, i åldern 25–35.
  • För att delta ska du ha uppnått en ledande position i ditt område, ha ett personligt engagemang, vara redo att bjuda på dig själv, dina erfarenheter och din kunskap och vara lyhörd och öppen.
  • Programmet finansieras av Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik samt Jane och Aatos Erkkos stiftelse.
  • ´För mer information se www.tandemleadership.com eller kontakta projektchef Jessica Melin Hirschfeldt på jessica@kulturfonden.net.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln