Försvarssamarbete på personlig nivå

Sverige och Finland har ett speciellt och starkt försvarssamarbete. Under Hanating-seminariet betonade bägge länders försvarsministrar hur viktigt detta samarbete är.

– Sverige har en särställning i försvarssamarbetet. Samarbetet med Sverige siktar på att förstärka säkerheten på Östersjön, sa Finlands försvarsminister Jussi Niinistö (Blå).

Han tackade för ett smidigt samarbete och för den rådande tilliten mellan Sverige och Finland. Också Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) tackade å sin sida Niinistö för smidigt samarbete och sa att också Finland har en särställning för Sverige i försvarssamarbetet.

– Sverige har inte ett så långt eller djupgående samarbete med någon annan. Det är viktigt att planera bortom fredstid, det är en signal för världen och ett sätt att förbereda sig, sa Hultqvist.

Niinistö betonade att samarbetet mellan Sverige och Finland också fungerar utan ett avtal om en försvarsallians.

– Det frågas ofta ifall Sverige och Finland kunde knyta en försvarsallians. Personligen tycker jag att det är viktigare att fokusera på det praktiska arbetet, via det utvecklar vi en förmåga att agera tillsammans, sa Niinistö.
 

Försvarsministrarna Jussi Niinistö och Peter Hultqvist under Hanating. Niinistö sa under sitt anförande att han under de senaste åren träffat Hultqvist oftare än sina egna föräldrar. Foto: Jakke Nikkarinen / Hanaholmen.
Försvarsministrarna Jussi Niinistö och Peter Hultqvist under Hanating. Niinistö sa under sitt anförande att han under de senaste åren träffat Hultqvist oftare än sina egna föräldrar. Foto: Jakke Nikkarinen / Hanaholmen.

En pågående dialog är viktig

Genom samarbetet mellan Sverige och Finland vill man försäkra sig om att man kan vidta eventuella krigsåtgärder tillsammans. Länderna förbereder sig för krig bland annat genom gemensamma försvarsövningar. Det här är ändå inget nytt – till exempel marinen har samarbetat sedan 1990-talet.

– För oss är det normal verksamhet och inget märkvärdigt, men samarbetet sker så långt ute på havet så att ingen ser det. Det pågår samarbete dagligen, vilket är mycket positivt, sa svenska försvarsmaktens marinchef Jens Nykvist.

Samarbetet utvecklas konstant.

– Till exempel är säkra kommunikationskanaler viktiga med tanke på samarbete, sa Peter Hultqvist.

Han betonade också hur viktigt det är att tjänstemännen känner varandra på en personlig nivå. En pågående dialog mellan politiker och försvaret är också viktig.

– Sverige och Finland har ingen offensiv strategi, men våra territorium ska respekteras. Jag tror inget land befinner sig i den situationen i dag att man kan klara av alla säkerhetsutmaningar ensam, sa Hultqvist.

Hanating ”Försvar och säkerhet i en ny tid – ett finskt och svenskt perspektiv på utvecklingen i Europa och synen på Östersjöregionen” ordnades den 24.10.2017 på Hanaholmen i samarbete mellan Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt Folk och Försvar. Läs hela programmet samt en kort presentation av temat.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Etiketter: försvarssamarbete

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln