Svenskar litar mer på forskare än på universitet

Universitet och högskolor åtnjuter högt förtroende bland det svenska folket – men inte lika högt som aktörerna inom samma område: forskarna.

Universitet och högskolor får det näst bästa betyget då svenska folket bedömde sitt förtroende för landets samhällsinstitutioner i en färsk rapport från Vetenskap & Allmänhet. Högre förtroende har bara sjukvården.

Men förtroendet mäts på tre nivåer: idé, institution, aktörer. VA skriver att forskningens aktörer, alltså forskarna, de senaste femton åren åtnjutit i snitt 13 procent högre förtroende än forskningens institutioner, universiteten och högskolorna.

Där 55 procent av dem som svarat i den färska undersökningen har ett mycket eller ganska stort förtroende för universitet och högskolor får forskarna strax över 70 procents förtroende.

Det är filosofie doktor Ylva Norén Bretzer vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet som gjort upp rapporten på uppdrag av VA.

– Man kan säga att forskarna är ”dragplåster” för sina arbetsgivare, när det gäller den allmänna opinionen, säger Norén Bretzer på VA:s sajt.

Situationen inom politiken är precis motsatt, där är förtroendet för riksdag och regering (institutioner) ofta högre än för politiker (aktörer).

Rapporten kan läsas på Vetenskap & Allmänhets webbplats.

Text: Addeto
 

Etiketter: forskare

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln