Mångvetenskaplig forskning ska främja fredsförmedling

En ny forskningsenhet ska erbjuda kunskap om religionernas roll i konflikter och konfliktlösning. Man vill ägna genusaspekter särskild uppmärksamhet.

Den mångvetenskapliga forskningsenheten Religion, Conflict and Dialogue grundas vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet och ska gå på djupet med problem inom fredsförmedling, skriver universitetet i ett pressmeddelande. Enheten bygger på den långa historia som Finland och övriga nordiska länder har i lösningen av internationella konflikter.

Riksdagsledamoten Eva Biaudet (SFP) är ordförande för delegationen som representerar projektet. Hon konstaterar att beslutsfattare behöver bättre förståelse för hur religionerna i världen står i förhållande till konflikter och dialog.

– Konflikter föds inte i vakuum. Ju mera vi vet om varandras omständigheter, tankevärldar och religioner, desto bättre är vi utrustade för lösningar som löser upp motsättningar och avslutar konflikter, säger Biaudet i pressmeddelandet.

Kvinnor förbises ofta

Framför allt vill man fästa uppmärksamhet vid genusfrågor: kvinnor blir ofta förbisedda i fredsprocesser trots att de skulle ha bred expertis för att uppnå bestående fred.

– Då fredsförmedlingsaktiviteterna bara koncentrerar sig på det övre skiktet i samhällen och religiösa samfund blir kvinnorepresentationen och kvinnornas expertis ofta negligerade, säger akademiprofessor Elina Vuola i pressmeddelandet.

– Olika parter borde binda sig vid att män inte representerar hela samhället och att de inte nödvändigtvis ens är medvetna om hur konflikter inverkar på kvinnor, säger Vuola.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln