Hotade forskare får stöd av nätverk

Det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR) har nu även nått Finland. Sverige blev formellt medlem i fjol.

Finlands Scholars at Risk-nätverk har nyligen grundats av tio finländska universitet. Samarbetsnätverket har som mål att skydda förföljda forskare och främja den fria vetenskapen och forskningen, skriver universitetens samarbetsorganisation Finlands universitet UNIFI i ett pressmeddelande.

– Forskningens, konstens och den högre utbildningens frihet, samt universitetens självständighet har i Finland upplevts som så viktigt att det till och med är skrivet i grundlagen. Överallt är den fria forskningen ändå inte så väl tryggad, vilket har visat sig till exempel i Turkiet och Ungern, säger UNIFI:s verksamhetsledare Leena Wahlfors i pressmeddelandet.

I Sverige grundades den nationella SAR-sektionen formellt i fjol, även om de första svenska universiteten gick med i det internationella nätverket redan 2013. I dag är 16 svenska universitet och högskolor med. Internationellt hör över 460 högskolor från 35 länder till SAR.

Forskare bjuds in

Medlemmarna i SAR kan stöda forskare som är förföljda eller hotade i sina hemländer till exempel genom att bjuda in dem till konferenser eller genom att erbjuda tidsbundna gästforskarplatser.

– Vårt deltagande i SAR-nätverkets verksamhet visar på de finländska universitetens vilja att bära sitt globala ansvar. Samtidigt är det en för universiteten gemensam stödyttring för forskare vars yttrandefrihet och rätt att uttrycka sina åsikter har kvävts, eller för dem som verkar i ett land där den fria forskningen är hotad, säger Wahlfors.

Också flera finländska universitet har redan i flera års tid samarbetat med SAR. Genom att grunda ett nationellt nätverk vill man ha en ännu starkare koppling till det internationella nätverket och även stärka det nationella samarbetet.

Text: Addeto
 

Etiketter: samarbete forskare

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln