Mer nordiskt forskningssamarbete inom migration behövs

En färsk nordisk rapport betonar vikten av forskningssamarbete då de nordiska länderna tar sig an utmaningarna som den ökade migrationen fört med sig.

I Nordforsk-rapporten, som tagits fram på begäran av Nordiska Ministerrådet, kartläggs integrations- och migrationsforskningslandskapet i Norden. Bland annat har man intervjuat 56 nordiska integrations- och migrationsforskare samt genomfört en webbenkät.

Migrationsforskningen kan erbjuda beslutsfattare en bättre kunskapsbas men också se till att allmänheten bli bättre informerad. I rapporten föreslås en rad åtgärder som kan höja forskningens politiska relevans, skriver Nordforsk på sin webbplats.

– Genom pålitlig och evidensbaserad information kan forskningen bidra till att lösa några av de migrationsrelaterade utmaningar som de nordiska länderna har, säger postdoc-forskaren Niko Pyrhönen, en av författarna till rapporten, enligt webbplatsen.

Bland utmaningarna som nämns i rapporten är att det nordiska samarbetet inom integrations- och migrationsforskning ofta sker i kortvariga och flyktiga nätverk och genom informella kontakter.

Stora delar av den centrala forskningen i området genomförs i projekt med bara lite eller inget institutionellt förankrat samarbete. Får den nordiska forskningen det institutionella stöd den behöver kan forskningen enligt Pyrhönen ge synergieffekter som i sin tur kan sprida sig långt utanför Norden.

Rapporten Nordic migration and integration research: Overview and future prospects kan laddas ner på Nordforsks sajt.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln