Kräftgång för demokratiutvecklingen i Sverige och Finland

Trots att situationen är sämre i många europeiska länder har demokratiutvecklingen gått nedåt också i Sverige och Finland då man ser på utvecklingen från 2006 till 2016.

Doktor i samhällsvetenskaper, docent Heino Nyyssönen, föreläste förra veckan om hur demokratisituationen i Europa utvecklats under 2006–2016. Han konstaterade att Sverige och Finland enligt olika mätare backat vad gäller demokrati – även om de ännu befinner sig i toppskiktet jämfört med andra, skriver Åbo universitet på sin webbplats.

Nyyssönen refererade bland annat till The Economists demokratiindex, Democracy Index, som mäter valprocesser, regeringsverksamhet, politiskt deltagande, politisk kultur och medborgerliga friheter.

– Allmänt taget har det gått dåligt för demokratiutvecklingen i Europa de senaste tio åren. Det finns rum för förbättring i Finland och andra länder med så kallad fullständig demokrati, framför allt vad gäller det politiska deltagandet, sade Nyyssönen enligt Åbo universitets webbplats.

I Economists nyaste index backade fyra av dem nordiska länder från 2006 till 2016, bara indexettan Norge fick bättre betyg 2016 än tio år tidigare. Samtliga länder i Norden ligger dock bra till på listan: Norge är etta, Island tvåa, Sverige trea, Danmark femma och Finland nia.

Nyyssönens föreläsning var en del av seminariet Demokratian tulevaisuudet (demokratins framtider) som arrangerades av läroämnet statslära vid Åbo universitet samt framtidsforskningens nätverksakademi TVA.

Text: Addeto
 

Etiketter: norden demokrati

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln