Svenskar vet inte mycket om Finland – men vill veta mer

Svenskarna är positivt inställda till Finland men kunskapen om Finland är rätt låg. Det visar en ny undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Finlandsinstitutet i Stockholm, tankesmedjan Magma och Kulturfonden för Sverige och Finland.

I en omfattande undersökning i två steg har Novus tagit reda på hur svenskar förhåller sig till Finland. Både fokusgruppintervjuerna och den kvantitativa undersökningen talar sitt tydliga språk: svenskar vet inte så mycket om Finland men de skulle gärna vilja veta mer.

Enligt Jessica Åkerström från Novus växte bilden av Finland fram under gruppintervjuerna. Det är mycket stereotypier som kommer fram i undersökningen: alkohol och våld men också sisu, design och en bra skola.

– För många kändes Finland ganska gammalmodigt, de hade en diffus bild, men ju mer de pratade om Finland desto ljusare blev bilden. Men flera är också osäkra på bilden som växer fram, berättar Åkerström.
 

Många svenskar associerar Finland med den vackra naturen. Foto: Tommi Saltiola / Unsplash.
Många svenskar associerar Finland med den vackra naturen. Foto: Tommi Saltiola / Unsplash.

Enligt Åkerström baseras en stor del av åsikterna på känslor men då kunskapen växer får svenskarna också en annan och mer nyanserad bild av Finland. Enligt enkäten har 62 procent av svenskarna en positiv inställning till Finland, men många förhåller sig också neutralt till många av frågorna i enkäten.

– Därför är det viktigt att öka kunskapen, det är svårt att ta ställning om man inte vet.

Drygt hälften av svenskarna upplever att de har liten eller ingen kunskap om Finland och endast 12 procent anser sig ha ganska stor eller mycket stor kunskap om Finland.
 

Skärmdump från rapporten.
Skärmdump från rapporten.

Nära men ändå avlägset

Trots att Finland delar gräns med Sverige och var en del av Sverige fram till 1809 anser många svenskar att de inte har så många beröringspunkter med Finland.

– De flesta svenskar har en nästan obefintlig relation till Finland, säger Jessica Åkerström.

Var tredje svensk har till exempel aldrig varit i Finland. Framför allt är det många i de äldre åldersgrupperna som aldrig besökt sitt östra grannland.

– En gemensam upplevelse är att Finland ligger nära hjärtat men att det ändå känns avlägset på grund av att det inte finns tillräckligt med kunskap. Många tycker också att det är pinsamt och säger att ”jag borde kunna mer”, säger Åkerström.

Få har koll på politiken eller kulturen. Bland svenskars uppfattningar om den finländska politiken är det främst Sannfinländarna och en sträng flyktingpolitik som träder fram. I kulturfrågor associerar många till tangon, men det finns skillnader i olika åldersgrupper.

– Unisont tycker svenskarna att Finland har ett kulturliv som ligger nära folket, det är inte någon elitistisk kultur, förklarar Åkerström.

Det är också väldigt få svenskar som har koll på finlandssvenskar och sverigefinländare.

– Osäkerheten är väldigt stor. Bara 21 procent av svenskarna kunde med säkerhet säga att svenskan är ett officiellt språk i Finland.
 

Ord som svenskar associerar med Finland. Skärmdump från rapporten.
Ord som svenskar associerar med Finland. Skärmdump från rapporten.

Intresset finns

Redan under fokusgruppintervjuerna var det flera som sa att de inte har så bra koll på Finland.

– Många visar ett intresse, men upplever att Finland inte syns så mycket i populärkultur eller nyheter och att man inte får lära sig tillräckligt i skolan, säger Jessica Åkerström.

Ungefär hälften av de tillfrågade svenskarna svarade att de inte hade hört något om Finland i medier under det senaste halvåret.

Drygt var tredje svensk skulle vilja lära sig mer om Finland, visar undersökningen. Ämnen som intresserar är bland annat historia, samhällskunskap och kultur. I fokusgruppintervjuerna var det få som spontant kunde nämna finländska kulturpersonligheter.

Men en sak känner svenskarna bra till – 85 procent av svenskarna har koll på Tove Janssons mumintroll. Andra namn som kom fram i undersökningen var Jean Sibelius, Alvar Aalto, Arja Saijonmaa och Lordi, men inte alls i lika hög grad som mumin.

Som sammanfattning vill Jessica Åkerström ändå lyfta fram det positiva.

– Intresset för Finland finns där och på så vis kan kunskapen också öka. Det här kan å sin sida leda till att man får en bild som överensstämmer bättre med verkligheten.

Hela rapporten hittas på Finlandsinstitutets webbsida.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln