Jämställdhet ger varaktigare relationer

I motsats till vad många forskare har trott verkar stabila relationer enligt en ny rapport vara på modet igen.

Mer jämställda relationer kan vara orsaken till att man nu ser en återgång till kärnfamiljen, skriver sajten Forskning.se. Enligt rapporten Families in the 21st century som tankesmedjan SNS framställt är det fler som gifter sig och färre som skiljer sig än tidigare, åtminstone bland högutbildade. Dessutom föds fler barn.

– Utvecklingen är en överraskning. De flesta forskare har trott att trenden mot färre och färre äktenskap skulle fortsätta, säger den danska sociologiprofessorn Gösta Esping Andersen, verksam vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona och författare till rapporten, till Forskning.se.

Bland lågutbildade ökar dock skilsmässorna och de får inte lika många barn. Enligt Esping Andersen är de traditionella könsrollerna ännu vanliga i lågutbildade familjer och det råder obalans mellan männens och kvinnornas syn på hur arbetet i familjen ska delas. Högutbildade män deltar 1,5 gånger mer i hushållsarbete än lågutbildade. Men Esping Andersen säger att det redan nu finns tecken på att även lågutbildade familjer är på väg mot mer jämställdhet.

– Jag är övertygad om att det här är en utveckling som kommer att fortsätta. Att dela på hushållsarbete och att ta hand om barn kommer att vara en självklar norm inom 10 till 15 år. Som ett resultat av det kommer vi att få mer stabila relationer över hela befolkningen.

Rapporten bygger bland annat på data från OECD och statistik från EU och kan läsas på webben.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln