Finländare och svenskar litar mest på medier

Av alla EU-invånare anser befolkningen i Finland och Sverige mest att medierna i deras hemländer är pålitliga.

Hela 88 procent av finländarna anser att Finlands medier tillhandahåller pålitlig information, framgår det av EU-kommissionens särskilda eurobarometer Mediepluralism och demokrati.

Det betyder att invånarna i Finland är på första plats vad gäller tillit till medier i det egna hemlandet, skriver nyhetssajten Europaportalen. Svenskar och danskar kommer på andra plats i mätningen, där 77 procent av dem anser att ländernas medier är pålitliga. På sista plats i mätningen kommer Frankrike och Grekland, där bara 34 respektive 26 procent litar på medierna i sina hemländer.

På frågan hur friheten och oberoendet i respektive länders medier förändrats de gångna fem åren ansåg 51 procent av svenskarna och 59 procent av finländarna att ingen förändring skett.

29 procent av svenskarna ansåg att medierna blivit mindre oberoende, mot 17 procent av finländarna. 18 procent av svenskarna och 22 procent av finländarna ansåg att medierna blivit friare under de senaste fem åren.

Över 27 000 invånare i de 27 EU-länderna intervjuades för undersökningen i månadsskiftet september–oktober.

Text: Addeto
 

Etiketter: eu media

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln