Hur skapar vi hållbara urbana miljöer i Stockholm och Helsingfors?

Framtidens stadsmiljöer med Stockholm och Helsingfors som jämförande exempel var temat för ett seminarium som ordnades av Samfundet Sverige-Finland i samarbete med Finlandsinstitutet i början av oktober.

Seminariet var utformat som ett panelsamtal mellan politiska beslutsfattare, förvaltningstjänstemän och forskare från bägge huvudstäder: Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i Helsingfors; Jari Niemelä, professor i urban ekologi vid Helsingfors universitet; Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm stad; Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm stad och Jennifer Mack, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Diskussionen som leddes av Björn Sundell, senior advisor vid tankesmedjan Magma i Helsingfors, kretsade kring alla de utmaningar som de två huvudstäderna står inför. Både Helsingfors och Stockholm står under ett starkt omvandlingstryck genom ständigt ökande inflyttning och höga födelsetal.
 

Helsingfors. Foto: Michaela von Kügelgen / Addeto.
Helsingfors. Foto: Michaela von Kügelgen / Addeto.

Bygga utan att öka segregation

Panelen lyfte fram bostadsbyggandet som den kanske viktigaste utmaningen för våra huvudstäder och diskussionen kretsade länge kring målsättningar, hinder, möjligheter och konsekvenser av bostadsproduktion.

Både Roger Mogert och Pekka Sauri vittnade om högst ambitiösa ambitioner för nybyggnationer under de närmast kommande åren. Hur, var och vad man skulle bygga utan att det ökar social segregation och försämrar stadsmiljön var frågor som också debatterades.

Pekka Sauri ville förebygga segregation genom att subventionera hyror och skapa blandade boendeformer, och genom att utnyttja industrimark för att skapa nya boytor. Att behålla balans mellan grönområden och bostäder genom att bygga högt och tätt för att spara mark var enligt Jari Niemelä en framkomlig väg för att skapa en hållbar stad.

Jennifer Mack pekade på behovet att skapa plats för olika lösningar i bostadsbyggandet. Enligt henne behöver vi komma bort från de lösningar och metoder som användes under miljonprogrammets tid för 40–50 år sedan i Stockholm. I stället borde man ge utrymme för invånarna att skapa egna boendelösningar med exempel hämtade från Södertälje.

Stockholm. Foto: Jon Flobrant / Unsplash.
Stockholm. Foto: Jon Flobrant / Unsplash.

Infrastrukturen i Stockholm en utmaning

Bland de andra problem som våra huvudstäder har att bemästra har infrastrukturen för transporter, kanske särskilt i Stockholm, en framträdande position. Anette Scheibe Lorentzi betonade de särskilda utmaningar Stockholm står inför när det gäller att motverka den obalans som råder mellan arbetsplatsers och bostäders geografiska lokalisering. En stor majoritet av arbetsplatserna finns norr om staden vilket innebär en stark rörelse av människor från söder till norr vilket påfrestar stadens infrastruktur.

Seminariet, som lockat en publik med uppemot 100 deltagare, avslutades med en livlig diskussion där auditoriet kom med en rad intressanta inspel, kommentarer och frågor till panelen. Se hela diskussionen i videon nedan.

Torbjörn Eng
Ordförande i styrgruppen för Addeto och ledamot i styrelsen för Samfundet Sverige-Finland
 

Etiketter: stad

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln