Språkmarinerade lärare motiverar elever bättre

Lärarens roll är viktig då det gäller att motivera elever som läser moderna språk, framgår det av en avhandling från i år.

Vad motiverar elever till att lära sig moderna språk i skolan? Det är den centrala frågeställningen i filosofie doktor Erik Cardelús avhandling vid Stockholms universitet. I en intervju för svenska Lärarförbundets tidning Alfa berättar Cardelús att han i stället för att forska i varför elever hoppar av studier i moderna språk ville vända på frågeställningen: vad får eleverna att fortsätta studierna? Han kom bland annat fram till att språklärarna behöver “marinera” sig i målspråkskulturen.

– Lärarens roll är kanske ännu viktigare i moderna språk än i andra ämnen. Jag brukar kalla det för glappet mellan Madrid och Malmköping. Läraren ska undervisa om något som existerar naturligt och intensivt på en helt annan plats och förflytta det in i klassrummet. Det krävs något av ett illusionsmakeri att få målspråket att leva för eleverna, säger Cardelús till tidningen.

Cardelús har själv bakgrund som gymnasielärare i bland annat spanska, och innan sina lektioner läste han till exempel litteratur på spanska eller lyssnade på spansk musik.

Kontakter viktiga

I Cardelús forskning betonade eleverna också att de vill använda språket i praktiken. En starkt motiverande faktor var kontakter med andra som talar språket och med kulturen i språkområdet, skriver Alfa.

– Det ger unika och konkreta möjligheter för eleven att använda sig av språket. Man kan få en tydlig målbild för sitt lärande genom vardagliga situationer som att beställa en kopp kaffe eller läsa rubriken i en tidning, säger Cardelús som också efterlyser uppvärdering av moderna språk såväl i skolan som i samhället i stort.

– Vi är dåliga i Sverige på att lyfta fram fördelarna med att kunna flera språk. Det är ytterst få offentliga personer som talar ett annat språk än svenska eller engelska vid exempelvis ett statsbesök.

Erik Cardelús avhandling Motivationer, attityder och moderna språk: En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk kan läsas på webben.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln