GÄSTKRÖNIKA: Det nordiska samarbetet är inte färdigt än

I början av 2016 firade Finland 60 år av nordiskt samarbete – 60 år som inneburit flera historiska politiska milstolpar: en passunion, en gemensam arbetsmarknad, en socialkonvention och ett medvetet arbete för gränsfrihet och integration.

Mycket har förändrats sedan 1952, då Nordiska rådet grundades. Mycket har förändrats också bara de senaste åren: globalisering, ekonomiska stötar och politisk polarisering. Europa – och Norden – har mött en aldrig tidigare skådad flyktingsituation. Populistiska strömningar tilltar, medan ett informationskrig spökar i kulisserna. EU och den europeiska integrationen möter motvind.

Det var heller inte länge sedan det nordiska samarbetet kritiserades i hårda ordalag – att det blivit irrelevant, förlorat sin politiska roll och blivit ett slöseri med pengar. I en tid då det i högre grad än på länge skulle behövas gemensamma mål och ledarskap, förefaller det i stället som om många av de institutioner för samarbete vi byggt upp sedan andra världskriget riskerar att erodera.

Ändå har intresset för det nordiska samarbetet bestått. Folkopinionen visar att stödet för det nordiska samarbetet är starkt och utbrett. Efterfrågan på nordiska lösningar har sällan varit större och diskussionen sällan legat högre på den politiska dagordningen än i dag. År 2016 våras det för det samarbetet.

Ibland krävs kriser för att påminna om värdet av det vi har. ”Tillsammans är vi starkare” hette visionen för det nordiska samarbetet som Nordiska ministerrådet undertecknade 2014, och som framhävde behovet av att stärka samarbetet och reaktionsförmågan i synnerhet i de stora globala frågorna och utmaningarna.

Men när flyktingsituationen tilltog i Europa och nådde de nordiska länderna 2015 kändes devisen om tillsammanskap avlägsen. Kommunikationen mellan de nordiska länderna tröt. Regeringarna talade om pull-effekter och tävlade i skärpta asylvillkor. Sedan januari 2016 är de tusentals personer som dagligen reser över Öresund tvungna att passera gränskontroller. För första gången på 60 år tvingas nordbor uppvisa pass då de reser mellan nordiska länder – en stöt mot grundbulten i den nordiska identiteten, och ett mycket konkret problem för många av de drabbade.

Då statsministrarna för de nordiska länderna möttes på Åland i september var budskapet att Norden ska bli det mest integrerade området i världen. Men i samma andetag meddelades att de tillfälliga gränskontrollerna knappast försvinner i höst såsom tänkt, utan består på obestämd framtid.

För att förtroendet för det nordiska samarbetet ska bestå behövs mer än ord. Det var en helt ny situation som Europa och Norden stod inför år 2015, och det är förståeligt att de politiska beslutsmekanismerna inte var beredda på utmaningen. Men den nordiska integration det senaste halvseklets generationer har byggt upp sina liv på har dagens ledare ett ansvar att förvalta och utveckla. Det borde inte vara dessa människor som betalar med sin vardag när de politiska mekanismerna kommer tillkorta. De nordiska länderna har nått banbrytande politiska lösningar för sitt samarbete under dess historia, och vi är inte färdiga än.

Samarbete byggs inte bara för de soliga dagarna, utan behövs i synnerhet när det blåser upp till storm. Devisen ”Tillsammans är vi starkare” behövs kanske mer än någonsin i en globaliserad och polariserad värld – den behövs i konkreta handlingar och i folks vardag, inte bara i festtal. Det medför på alla sätt utmaningar, men som samtidigt utgör möjligheter. Det våras för Norden, och är något som bör tas fasta på. Det vi byggt upp under 60 år är viktigt än i dag, såväl internationellt som på gräsrotsnivå. Och det är inte färdigt än.

Anna Abrahamsson

Anna Abrahamsson är President för Ungdomens Nordiska Råd 2015-2016. Hon arbetar som förbundssekreterare för Svensk Ungdom i Finland och är magisterstuderande i folkrätt vid Åbo Akademi.

Om du är intresserad av att skriva en gästkrönika för Addeto kan du höra av dig till Michaela von Kügelgen: michaela.vonkugelgen@gmail.com.

 

Etiketter: norden gästkrönika

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln