”Creative commons-avtal borde vara standard i läraravtalet”

Tekniken ska stöda inlärningen – inte vara ett ändamål i sig. Det är också viktigt att lärare får en möjlighet att dela med sig av sitt material med lärare i resten av landet.

– Uppdraget lärare har uppdaterats. Förr var klassrumsdörren stängd och papperstidningen var vägen ut till världen, men nu har vi tillgång till hela världen, säger Edward Jensinger som är skolchef i Malmö.

Enligt honom är det på skolornas ansvar att ta digitaliseringen på allvar och att införa den i skolorna på ett vettigt sätt.

– I vår profession kan vi inte säga ”jag väljer att avstå” – det går inte. Vi undervisar inte för oss själva, utan för eleverna. Alltså måste vi sätta in kunskaperna i ett sammanhang där eleverna ska kunna ta det vidare, säger Jensinger.

Ett problem är att många kommuner är låsta med system där kommunikationen inte fungerar.

– Vi skapar system som inte fungerar i vår samtid. Vi måste ställa krav på leverantörer, politiker och förvaltningsledning så att vi har verktyg som är effektiva för verksamheten. Lärare ska inte vara tekniker, vi ska använda de digitala verktygen för att stärka undervisningen, säger Jensinger.
 

Bild: Arne Kuilman / Creative Commons.
Bild: Arne Kuilman / Creative Commons.

Viktigt med standardisering

– I stället för att välja en plattform borde vi tänka på hur barnen kan lära sig bäst. Allt måste fungera på alla plattformar, säger Erlend Øverby.

Han leder ISO:s arbete med att skapa internationella standarder inom utbildningsteknologi. Enligt honom kan allt som är digitalt användas i undervisningen och sättas in i en kontext – till exempel nyhetsartiklar, radioinslag och så vidare. Men för att det ska fungera behövs en tanke bakom materialet.

– Det är lärarna som har kunskapen och det pedagogiska kunnandet, teknologin ska understöda och underbygga undervisningen. Det har varit lite för mycket fokus på teknik, nu borde vi lägga fokus på hur tekniken kan bidra till undervisningen, säger Øverby.

Samarbete över kommungränser

Edward Jensinger talar varmt om att skolorna över hela Sverige borde omfatta en delandekultur. En skola från Ystad kunde till exempel samarbeta med en skola från Haparanda – om det skulle finnas rätt sorts plattformar för det.

– Största slöseriet med tid är när fem lärare sitter bredvid varandra och gör samma sak. Vi borde kunna dela vårt kunnande med varandra, men då måste systemen fungera.

Enligt Edward Jensinger har det bland annat ställts krav på Skolverket för att styra upp en plattform men än så länge har inget konkret hänt. Han påpekar att ansvaret i första hand ligger på statlig nivå.

– Skolorna ska inte konkurrera om elevernas framtid. Lärarnas uppdrag är inte bara att undervisa i klassrum, lärare ska vara kollegiala och se till att svenska elever lär sig, säger Jensinger.
 

Se en del av diskussionen från seminariet i videon ovan.

Dela på det goda för framsteg

Edward Jensinger föreslår att creative commons-avtal borde vara standard i läraravtalet – det en lärare producerar ska vara tillgängligt för alla. Erlend Øverby håller med.

– Vi borde bli bättre på att dela på det goda, då kan vi göra stora framsteg i skolan, säger Øverby.

Han påminde om att informations- och kommunikationsteknik innebär mer än att se en film på internet, det är också ett verktyg för att lösa problem.

– Inlärningen blir mindre konsumtion, mer produktion och interaktion. Det här sätter nya krav på lärarna, säger Øverby. 

Edward Jensinger och Erlend Øverby diskuterade digitaliseringen av skolan i seminariet Vad krävs av skolan när allt blir en källa till kunskap? under Bokmässan i Göteborg. Diskussionen leddes av Eva Houltzén.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln