Fler godkända tack vare könsneutralt kursmaterial

Studenter som slutför kurser snabbare och fler som blir godkända? Dessa konsekvenser kan införandet av mer könsneutralt kursmaterial ha visar ny forskning.

För en programmeringskurs gjorde forskarna Maria Svedin och Olle Bälter vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, om kursmaterialet så att det innehöll mer könsneutrala formuleringar och uttryck än tidigare, samt vardagliga exempel och ökad betoning på tvärvetenskapligt synsätt.

Forskarna upptäckte att detta ledde till att fler studenter, såväl kvinnor som män, blev godkända i kursen. De tog till sig kunskaperna bättre och genomförde kursen snabbare. Det skriver KTH i ett pressmeddelande.

– En hypotes är att materialet blir mer neutralt och därmed mer inbjudande. Det är enklare att placera sig själv i ett sammanhang om ramarna inte redan är satta, genom till exempel stereotypa representationer, säger Maria Svedin i pressmeddelandet.

Svedin tror att könsneutralare kursmaterial kan öka genomströmningen också inom andra utbildningar.

Artikeln Gender neutrality improved completion rate for all har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Computer Science Education.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln