Personliga möten i nordiskt samarbete

Projektet Nordic safe cities sammanför städer i hela Norden för att dela erfarenheter och utveckla lösningar för att förebygga radikalisering och våldsam extremism. Addeto har diskuterat fördelar med projektet tillsammans med representanter för Helsingfors och Borlänge.

Marcus Hjelm från Borlänge. Marcus Hjelm från Borlänge.

– Nordic safe cities handlar om att öka och bredda kunskapen, få in flera perspektiv i frågan och bygga både ett nationellt och nordiskt nätverk, säger Marcus Hjelm från Borlänge kommun.

Tillsammans med kollegan Kristina Westerholm från Helsingfors stadskansli lyfter han fram den gemensamma nordiska historien och traditionen.

– Vi känner att vi förstår varandra på ett annat sätt än till exempel England. De nordiska länderna delar värdegrund, säger Westerholm.

Enligt henne förebyggs radikalisering delvis omedvetet i Norden via bra service, omfattande utbildning och hälsovård.

– Vi behöver inte nödvändigtvis stora projekt eftersom mycket är en naturlig del av till exempel vårt ungdomsarbete. Men det ska bli intressant att se vad projektet kan bidra med, om någon kommit på innovativa sätt att förebygga radikalisering, säger Westerholm.

Marcus Hjelm lyfter fram att kunskapsutbytet är värdefullt och intressant eftersom det trots likheterna ändå finns en del olikheter mellan de nordiska länderna.

– Vi har olika förutsättningar i och med att vi har fattat olika beslut och därmed har olika nulägen, men det är en gemensam fråga, säger Hjelm.

Nordiskt samarbete viktigt

Kristina Westerholm från Helsingfors. Kristina Westerholm från Helsingfors.

Varken Helsingfors eller Borlänge har haft några större problem med radikalisering och Kristina Westerholm tycker att det också är intressant att diskutera vad som redan gjorts – inte endast vad som borde göras i framtiden.

– Vi borde analysera vad det är i våra samhällen som gör att vi har kunnat behålla samhällsfreden jämfört med andra länder, säger Westerholm.

Också i Borlänge är man nöjda med arbetet som kommunen gjort på egen hand.

– Vi har haft mycket fokus på det sociala och på förebyggande arbete. Nu är det skönt att se att vi tänkt rätt, säger Marcus Hjelm.

Via projektet hoppas han ändå få ta del av flera perspektiv.

– Vi vill dels få vårt arbete bekräftat men också ifrågasatt. Väga vårt arbete mot andras, säger 
Hjelm.

Kristina Westerholm talar varmt om just det nordiska samarbetet i den här frågan.

– Det känns som att vi har mer att hämta ur samarbetet med övriga Norden än med övriga länder i Europa.
 

Nordic safe cities är ett projekt som administreras av Nordiska ministerrådet.
Nordic safe cities är ett projekt som administreras av Nordiska ministerrådet.

Samtal leder till konsensus

Både Hjelm och Westerholm uppskattar de personliga mötena och samtalen med kolleger från grannländerna. På lokal nivå är det enklare att mötas än via statliga program – speciellt om programmen inte känns relevanta för den egna kommunen. I stället kan man tillsammans fundera på arbetet som sker på gräsrotsnivå.

– På stora möten talas det ofta om hur bra något program fungerar, men det talas sällan öppet om det svåra. När vi möts i mindre grupper kan vi ta med oss något konkret och få stöd av varandra, säger Kristina Westerholm.

Också Marcus Hjelm lyfter fram vikten av att samtala och reflektera.

– Det är svåra frågor som inte har några lätta svar eller lösningar, men under flera samtal upplevde jag att vi landade i en konsensus. Det är fint.

Fastän radikalisering än så länge är ett marginellt fenomen både i Helsingfors och Borlänge är det viktigt att fortsätta arbetet.

– Det är bra att vara medveten och inte tänka att det aldrig kan hända hos oss, säger Kristina Westerholm.

Läs mer om Nordic safe cities

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln