Decemberbarn har olika förutsättningar i Sverige och Finland

I Sverige är risken för förtidspensionering högre för personer födda i december än tidigare under året. I Finland syns inte en liknande trend. En orsak kan vara skillnader i lärarutbildningen mellan länderna.

Barn födda i slutet av året har mer problem i skolan än de som fötts tidigare, trots att den biologiska skillnaden är obefintlig. Det här framgår ur Försäkringskassans forskning. Enligt forskarna får de yngre barnen inte tillräckligt med stöd i skolan, vilket leder till att alla inte behandlas likvärdigt.

– Det är första gången en sådan här undersökning genomförs, och jag hoppas att detta kan öka kunskapen om vad som kan hända om mindre skolmogna barn saknar rätt stöd ifrån skolan, säger rapportförfattaren Hans Goine i Försäkringskassans pressmeddelande.

I Finland bad finska Yle Pensionsskyddscentralen utreda hur rehabiliteringsstödet delats ut de senaste tio åren enligt födelsemånad. Statistiken visar att det inte finns några skillnader mellan januari och december för under 30-åringar. Små skillnader fanns först hos över 55-åringarna.

Professor Jari Lavonen som är direktör för Helsingfors universitets lärarutbildningsenhet säger i Yles nyhet att skillnaderna sannolikt finns i lärarutbildningen. I Finland ordnas lärarutbildningen på universitet, i Sverige räcker det med en yrkesutbildning.

– Alla barn har rätt att få stöd i skolan så att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Det gäller självfallet också de barn som är födda sent på året. Annars löper de högre risk att inte klara skolan, att sjukskrivas och därefter hamna i ett livslångt utanförskap och en relativ fattigdom, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan och tidigare generaldirektör på Skolinspektionen, i pressmeddelandet.

Text: Addeto
 

Etiketter: lärarutbildning

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln