Partiledarspråk gynnar rasism

Rasismen i samhället gynnas av språket som används i partiledardebatter, framgår av ny forskning i Sverige.

Rasism upprätthålls av strukturer som finns i språket och detta fenomen gäller också partiledardebatter i Sverige. Det framgår av en avhandling vid Uppsala universitet, där bland annat språket i partiledardebatter studerats, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

Forskaren Karin Hagren Idevall konstaterar att också partiledare som förespråkar öppenhet och antirasism väljer värderande ord som delar upp världen i “vi” och “dom”, vilket gynnar rasismen i samhället.

– I partiledardebatterna bidrar partiledarnas ordval till att det blir en svartvit diskussion. Hur de pratar om migration är ett sätt att positionera sig politiskt emot de andra partierna och upprätthålla bilden av Sverige – antingen som ett tolerant och godhjärtat land eller som ett land under hot från det som ses som ickesvenskt, säger Karin Hagren Idevall i pressmeddelandet.

– Vår användning av språket spelar en viktig roll för att upprätthålla rasistiska strukturer men kan också användas för att utmana och på sikt förändra dem.

Hagren Idevalls avhandling Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion kan läsas på webben.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln