Forskare hjälper elever förstå vetenskap

Samarbete mellan skolelever och forskare har gett lovande resultat i Sverige.

I flera skolor i Skåne har man sedan år 2000 haft möjligheten att bjuda in forskare för att medverka i elevernas skolarbeten. Vetenskap & Allmänhet har utvärderat modellen som utvecklats av Forskningsnätet Skåne och kommit fram till att samarbetet med de så kallade husforskarna kan ge elever större vetenskaplig förståelse och förmåga, skriver V&A på sin webbplats.

– Vi har nu kontakter med hundratals forskare som är intresserade av att samverka med skolan. Just husforskarna är väldigt uppskattade av skolorna, och vi kommer att lägga än mer fokus på dem framöver, säger Maria Brännström, ansvarig för planering och genomförande av Forskningsnätet Skånes verksamhet, till Vetenskap & Allmänhet.

– Det finns en stor medvetenhet i skolan om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Samtidigt behöver skolan hjälp att få kontakt med forskare och forskning, säger Karin Larsdotter, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet.

Vid Umeå universitet har å sin sida Jenny Hellgren kommit fram till att högstadieelever som får möjlighet att delta i naturvetenskapliga forskningsprojekt jobbar engagerat och får positiva upplevelser.

– Min studie visar att undervisning som innehåller forskning passar alla elever och kan locka fler elever till att fördjupa sig i naturvetenskap, något som både skolan och samhället efterfrågar. Eleverna uppskattar särskilt mycket att arbeta praktiskt, att använda ett undersökande arbetssätt och att lära sig mer om hur naturvetenskap är ”på riktigt”, säger Hellgren i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Hellgrens avhandling Students as scientists: a study of motivation in the science classroom kan läsas på webben.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln