”Friheten ska vara lagstadgad”

I år har det gått 250 år sedan världens första tryckfrihetsförordning instiftades som en grundlag i Sverige. Enligt Björn von Sydow är förordningen fortfarande aktuell. Han påpekar att tryckfriheten har varit under press sedan 2001.

– Det här är första gången som jag sätter mig in i frågor som berör tryckfrihetsförordningen som statsvetare och politiker.

Det säger den svenska riksdagsledamoten Björn von Sydow (Socialdemokraterna) som tidigare varit bland annat riksdagens talman och försvarsminister. Han har skrivit mycket om demokrati och konstitutionell utveckling i Sverige och är nu en av skribenterna i en festskrift om tryckfrihetsförordningen som publiceras i år.

Uppdraget i sig är ändå inte helt obekant för von Sydow. Inför feståret 2009 skrev han en lång artikel om regeringsformen från 1809.

– För tre år sedan blev jag tillfrågad av ungefär samma personer om jag också kunde bidra till skriften om tryckfrihetsförordningen, berättar von Sydow.

I sin artikel skriver han om yttrandefrihetens betydelse för ett folks frihet. Han nämner bland annat andra världskriget för Sveriges och för Finlands del. Utöver det nämner han den ryska tiden för Finlands del – det är flera författare som gör det.
 

Björn von Sydow. Foto: Socialdemokraterna.
Björn von Sydow. Foto: Socialdemokraterna.

Modell av Finland

I artikeln diskuterar Björn von Sydow också den aktuella tryckfrihetslagstiftningen och anser att Sverige har mycket att lära sig av Finland. Den svenska lagstiftningen är enligt honom väldigt komplicerad.

– Tryckfrihetsförordningen och en parallell grundlag för radio och tv (Yttrandefrihetsgrundlagen av 1991) gäller inte opinionsbildningen på internet. Det är ett problem men myndigheterna tvekar att ta tag i det.

I Finland är lagstiftningen enligt von Sydow klarare och enklare tack vare Finlands nya grundlag från år 2000. De finska lagarna påminner mer om lagstiftningen i andra europeiska länder.

– Finland klarar av det här bra och det är roligt att jag har upptäckt det nu och får lägga fram det i den här skriften. Det har också varit lätt för mig att jobba med frågan i och med att allt material finns på svenska.

Björn von Sydow har en lång historia i det svensk-finska samarbetet som sträcker sig tillbaka till 1960-talet då han var elevrådsrepresentant. Sedermera har han förstärkt banden mellan länderna både som handels- och försvarsminister och riksdagens talman. Att få jobba med artikeln för boken upplever han har varit lärorikt och intressant. 

– Vi är så lika varandra, Sverige kan bra ta intryck av Finland. Jag hoppas nu att Sveriges grundlagar ska bli mer lättlästa så att till exempel lärarna skulle kunna använda sig av dem i skolan för att diskutera yttrandefrihet, säger von Sydow.

Aktuellt tema

Att tryckfrihetsförordningen har 250 år på nacken gör den inte alls mindre aktuell. Händelser under 2000-talet har satt tryckfriheten och yttrandefriheten på prov, påpekar Björn von Sydow.

– Sedan den 11 september 2001 har världen glidit in i en situation där demokratin och yttrandefriheten inte längre gör framsteg oavbrutet.

Boken om tryckfrihetsförordningen publiceras i december och kommer att finnas på svenska och finska. En elektronisk version på engelska finns också i planerna. Enligt von Sydow ska boken ha ett brett perspektiv: artiklarna kommer inte endast att handla om en gammal författning.

– Våra artiklar går från det gamla till det nya. Temat är verkligen aktuellt med tanke på demokratiernas framtid. Friheten ska vara lagstadgad.

Enligt Björn von Sydow kan vi med en bredare förståelse för yttrandefrihet bekämpa både hot och hat. Han efterlyser en inställning där vi tänker på helheten och inte bara på oss själva.

– Vi måste förstå hur betydelsefull yttrandefriheten är – att få tänka och yttra sig fritt. Det är otroligt stora värden som är förknippade med yttrandefriheten.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Läs också artikeln Tryckfrihetsförordningen aktuell fortfarande i dag
 

Etiketter: tryckfrihet

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln