Open access är dagens melodi

På många håll talas det nu varmt om open access inom vetenskapen. Bland annat vill man nå den stora allmänheten enklare.

Då forskningen är öppen, syns den, påverkar den och känns den i samhället. Så konstaterar informationsexperten Ursula Virolainen vid Helsingfors universitets bibliotek i ett inlägg.

Också vid Stockholms universitet har open access förespråkare. I en intervju för SPARC Europe säger Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, att open access och öppen forskning ska få den uppmärksamhet den förtjänar. Hon skulle gärna se att open access blir normen inom forskningen.

– Vetenskaplig referentgranskning utgör hörnstenen i vetenskaplig publicering och så bör det vara. Men absurt nog befinner vi oss mittemellan två system där forskare betalar för att publicera och referentgranskar gratis – vetenskapliga referentgranskningar som försäkrar hela det vetenskapliga publikationssystemets trovärdighet, säger Söderbergh Widding till SPARC Europe.

– Vissa utgivare förser dessutom artiklar med embargo innan de beviljas open access-status, och uppbär höga prenumerantavgifter. Vi måste få en ändring till stånd.

Allmänheten som målgrupp

Sara Mörtsell och Anna Troberg på Wikimedia Sverige ska diskutera relationen mellan Wikipedia och open access-publicering vid konferensen Mötesplats Open Access i Stockholm i april.

– Vårt föredrag handlar om att visa upp den fulla räckvidden som open access kan skapa när det handlar om att nå den stora allmänheten, säger Sara Mörtsell i ett pressmeddelande från Stockholms universitetsbibliotek.

Enligt en fjolårsstudie väljer Wikipediaskribenter ofta i första hand open access-material i stället för en annan publikation som står bakom betalvägg.

– Det finns många fördomar om Wikipedia och särskilt inom högre utbildning och forskning. Det har länge setts som en förbjuden zon, säger Mörtsell.

– Vi vill visa hur Wikipedia bidrar med att kontextualisera open access-publikationer på ett organiskt sätt som tillgängliggör för den stora allmänheten.

Text: Mira Honkavaara / Addeto

Helsingfors universitets bibliotek har publicerat en guide om open access på engelska och finska.
 

Etiketter: open access

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln