Invandrare långsamt ut i arbetslivet

Vilka är de svenska lärdomarna i invandrings- och integrationsfrågor? Hur ska människor på flykt fås in i arbetslivet? Bland annat det här diskuterades under ett lunchseminarium som tankesmedjan Magma ordnade i mars.

Tillfället inleddes med ett inlägg av Andreas Johansson Heinö som är statsvetare från Göteborg, omstridd författare och knuten till tankesmedjan Timbro i Stockholm. Enligt honom har det under de senaste två till fem åren skett flera uppenbara misstag på politiskt håll gällande den svenska invandringspolitiken. Ett av misstagen är att de etablerade partierna helt slutat prata om integration.

– I Alliansens valmanifest från 2014 finns inte ett ord om integration eller segregation. Socialdemokraterna bestämde året innan att inte heller längre tala om integration. De sa att det fanns problem med rasism, inte med integration, sa Johansson Heinö.

Enligt honom försvann integrationssnacket från dagordningen för att man var rädda att det skulle gynna Sverigedemokraterna. Han påpekar att det var en partitaktik som inte fungerade; partierna måste föra en politik som klarar av att hantera flyktingfrågan. Nu har Sverigedemokraterna fått sätta agendan i flera frågor.

– Sverige var sämre förberett på det stora antalet flyktingar i fjol på grund av att diskussionen inte hade varit kontinuerlig, sa Johansson Heinö.

I några år pratades det mycket om att bekämpa rasism och diskriminering för att slippa integrationsproblemen, men nu har man börjat prata mer om bland annat arbets- och bostadsmarknaden för att komma åt integrationsfrågorna, berättade Johansson Heinö.

– Nu säger man att integrationen är den viktigaste frågan.

Inte ett invandrarland till mentaliteten

I integrationspolitiken finns tre vägval, enligt Andreas Johansson Heinö. Det första är beslutet om ett land ska ta emot många eller få invandrare. Det andra handlar om att bestämma om man vill satsa på ett mångkulturellt ideal eller på assimilationspolitik.

– Till exempel Frankrike har valt att köra på assimilationspolitik, i Sverige har man sedan 1970-talet förespråkat det mångkulturella idealet.

Mångkulturalismen stöter ändå på problem i Sverige, anser Johansson Heinö. Enligt honom kan det vara svårt för invandrade att bli en del av samhället – det finns starka konnotationer i ordet ”svensk”.

– Sverige har inte mentaliteten av att vara ett invandrarland och svenskheten uppfattas ofta vara i kontrast med något annat.

Den tredje punkten handlar om storleken på den offentliga sektorn.

– Problemet är att det inte går att välja en ologisk sammansättning av de här tre punkterna. Till exempel är det svårt att förena stor integration med stor offentlig sektor, men det har Sverige försökt göra, sa Johansson Heinö.

Får söka arbete under asylprocess

Seminariets andra talare Andreas Bergström, vice vd för tankesmedjan Fores, gav en översikt av svensk invandrings-och integrationspolitik. Han påpekade att Sverige länge var ett utvandringsland: många svenskar flyttade till Amerika.

Nu sker migrationen till Sverige av flera skäl – det är bland annat anhöriga som flyttar till Sverige, asylsökande och personer som flyttar på grund av ett jobb.

– Alla som kan visa upp ett arbetskontrakt får komma till Sverige, sa Bergström.

Samma gäller också asylsökande.

– Man får börja söka arbete redan när man söker asyl och får man ett jobb kan man strunta i asylprocessen. Systemet är upplagt för att uppmuntra alla att söka jobb.

Fastän asylsökande alltså har rätt bra möjligheter i och med att de genast kan börja söka jobb handlar det om en lång process.

– Folk får överlag arbete men det tar förtvivlat länge, sa Bergström.

Invandrare blir också i högre grad företagare än infödda svenskar. Bäst ser arbetsmarknadsläget ut i storstäder som Stockholm – där går det snabbare att få jobb. Civilsamhället är en annan viktig del av integrationen.

– Föreningslivet ger chansen för invandrare att träffa folk på orten, sa Bergström.

Mer information och exakta siffror finns i Andreas Bergströms föreläsningsslides på Magmas webbplats.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Etiketter: sverige invandring

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln