Meritokrati mot jämställdhet inom akademin

Motstridiga principer om tjänstetillsättning inom universitetsvärlden granskas i en färsk doktorsavhandling.

Filosofie magister Stina Powell vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har granskat hur frågor kring meritokrati och jämställdhet diskuteras inom den akademiska världen. Meritokrati innebär att alla ska ha samma möjlighet till avancemang oberoende bakgrund så att till exempel tjänster ska tillsättas utifrån objektiva, mätbara meriter.

– Feministisk forskning har dock visat att meritvärderingen inte alltid är helt objektiv. Det finns normer som gör att män och kvinnor bedöms på olika sätt. Detta har i sin tur lett till krav på aktiva insatser mot diskriminering inom högskolevärlden, där det samtidigt finns en stark övertygelse om att meritokratin fungerar, säger Stina Powell i ett pressmeddelande från SLU.

I januari gav den svenska regeringen alla högskolor och universitet i uppdrag att ta fram planer för hur jämställdheten ska integreras i deras verksamhet. En av slutsatserna i Powells avhandling är att de meritokratiska processerna inom akademin måste utmanas och utvecklas om målet med jämställda högskolor ska kunna nås.

Powell försvarar sin avhandling i Uppsala på torsdag. Opponent är finländska professorn Liisa Husu från Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln