Växelverkan kan ge fördelar i arbetslivet

Delade arbetsutrymmen möjliggör nätverkande och kan i det långa loppet hjälpa skapa nya produkter och tjänster, framgår det av en ny studie.

Forskningsresultaten uppmärksammar balansgången och sambandet mellan individualitet och samverkan samt välmående och framgång, säger forskarna Mikko Jakonen och Tiina Kontinen i ett pressmeddelande. Enligt studien har kollektivet blivit ett produktionsredskap inom kunskapsjobb och inte heller i framtiden vill folk jobba ensamma.

Forskningskonsortiet HYVE2020 bestod av forskare från Åbo Akademi, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och Arbetshälsoinstitutet i Finland. I exemplen från forskningsresultaten lyfter man fram att många egenföretagare i kreativa branscher i till exempel Helsingfors, Stockholm och New York grundar så kallade coworking spaces, delade arbetsutrymmen. I dem kan man dels koncentrera sig på sitt eget arbete, dels få stöd från de andra. Perttu Salovaara, som forskat i sådana arbetsutrymmen i New York säger i pressmeddelandet att den största nyttan har att göra med socialitet och det att man möter andra i samma situation som man själv. Då människor nätverkar och sparrar varandra kan det leda till skapandet av nya produkter och tjänster.

Som en del av forskningen fick anställda på en finsk fabrik göra mindfulnessövningar. Med hjälp av dem ökade deras positiva känslor, närvaro och optimism. De upplevde att de sov och koncentrerade sig bättre och fungerade bättre i samverkan med andra än tidigare. “Mindfulnessträning kan stöda gemenskapen. Till exempel diskuterar folk som jobbar med olika saker tillsammans – kanske för första gången. Då man på riktigt är närvarande förbättras träffarnas kvalitet”, säger forskarna Kirsi Heikkilä-Tammi och Jaana-Piia Mäkiniemi i pressmeddelandet.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln