Ut i världen med nordiska värden

De nordiska länderna har i fjol tagit fram en gemensam strategi för att internationellt profilera regionen. Tankar och värderingar kring detta fördjupas i en ny bok med tungviktare såsom svenska diplomaten Jan Eliasson och finska Nobelpristagaren Martti Ahtisaari.

Strategin bygger enligt det officiella nordiska samarbetets webbplats på bred förankring inom diplomatin, näringslivet, offentliga och privata organisationer i hela Norden samt internationellt. I den nyutgivna boken, Nordiska röster – om Nordens röst i världen, fördjupas strategin. Boken är skriven av Bodil Tingsby, tidigare kommunikationschef för Nordiska ministerrådet, och ges ut av Nordiska ministerrådet på svenska och engelska.

– Syftet med den internationella profileringsstrategin för Norden var att tydliggöra de nordiska ländernas gemensamma bidrag till goda relationer och goda affärer med omvärlden. Boken beskriver, fördjupar och problematiserar tankarna ytterligare, säger Tingsby på Norden.org.

Foto: Ane Cecilie Blichfeldt/norden.org
Foto: Ane Cecilie Blichfeldt/norden.org

Fördjupning och förståelse

Med hjälp av boken vill man bidra till fördjupning och förståelse av vad Norden är och hur Norden kan bidra till regional och global utveckling.

– Genom åren har vi ofta och gärna krigat, inte minst Sverige och Danmark, men sedan mer än 200 år vet vi att det är en dålig idé. Vi har i stället visat att samarbete skapar välstånd, säger Jan Eliasson, vice generalsekreterare för FN, i boken.

I boken konstateras att Förenta nationernas generalsekreterare Ban Ki-moon ser Nordens länder som de starkaste länderna i FN:s 70-åriga historia: “Detta faktum inger respekt och stärker er som region, hälsar han. Personerna i den här boken, som alla agerar på olika internationella arenor, vittnar om ett stort intresse för Norden, och om att den nordiska rösten i världen kanske betyder mer nu än någonsin.”

Fredspristagaren Martti Ahtisaari efterlyser ändå mer nordiska värderingar.

– Inte bara andra, utan också våra egna politiker skulle just nu vinna på att agera lite mer nordiskt, säger Ahtisaari i boken.

– Att länderna i Norden är olika, spelar ingen roll. Vi delar en värdegrund som vilar på jämlikhet och rättvisa.

Text: Mira Honkavaara / Addeto

Boken går att ladda ned gratis på svenska eller engelska.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln