Twitter – elitmedia eller en ny diskussionsarena?

Hur ser live-twittrandet ut under en valdebatt eller hur kan företagen utnyttja Twitter i sin kommunikation? I slutet av januari samlades finländska Twitterexperter från åtta universitet till Tammerfors universitet för ett seminarium om Twitter som kommunikationsmedel.

 

Tanken med seminariet var att diskutera kommunikationen på Twitter ur olika perspektiv, sammanlagt blev det 17 olika föredrag under dagen.

– Under seminariet diskuterade vi användningen av Twitter bland annat i diskussioner om politik, idrott och kön. Under seminariet talade vi också om hur det går att urskilja känslor och nyanser ur en tweet, och hur det kan utnyttjas bland annat i utvecklingen av affärsverksamhet, säger forskaren Annina Eloranta som ordnade seminariet tillsammans med professor Pekka Isotalus.

Hon har själv deltagit i ett projekt som har forskat om livetwittrandet under valdebatter och seminariet fungerade samtidigt som ett avslutningsseminarium för det projektet. Under dagen debatterades också huruvida Twitter är elitens mediekanal.

– Det är känt att Twitter i viss mån är diskussionsforumet för personer som är intresserade av politik eller jobbar som kommunikationsproffs. I Finland är Twitter också väldigt centrerat till huvudstadsregionen, det här måste vi komma ihåg då vi talar om Twitter som en arena för medborgardiskussion, säger Eloranta.

I Finland finns ungefär 50 000 aktiva Twitter-användare.

– Twitter ökar på den samhälleliga diskussionens roll. Till exempel under de finländska regeringsförhandlingarna under våren 2015 twittrade statsminister Juha Sipilä från förhandlingarna och traditionella medier skrev artiklar som baserade sig på hans tweetar. I den politiska kommunikationen har Twitter en otroligt viktig roll.

Annina Eloranta konstaterar också att Twitter möjliggör en ny sorts kommunikation.

– Det egna budskapet måste kunna sägas kort och koncist.
 

Annina Eloranta har varit med i en forskargrupp som forskat om livetweets under valdebatter.
Annina Eloranta har varit med i en forskargrupp som forskat om livetweets under valdebatter.

Ställningstagande diskussion under valdebatter

Forskarna gick manuellt igenom 26 372 livetweetar från MTV3:s och Yles valdebatter för projektet som Annina Eloranta varit med i. Under bägge debatter var det ungefär 3200 twittrare som deltog i diskussionen.

– Mängden twittrare är rätt liten om man tänker att det är hundratusentals människor som följer med valdebatterna. Men å andra sidan kan man fråga sig vilket annat forum som skulle samla lika mycket människor för att diskutera politik medan de sitter hemma i sina soffor, säger Annina Eloranta.

Projektets forskargrupp läste alltså alla tweetar manuellt. Fokus låg på innehåll och det fanns fyra huvudgrupper som forskarna såg extra noga på. Vilken stil hade tweetarna, vilka teman väckte mest debatt, en hurdan bild fick man av partiledarna via Twitter samt vilka ämnen som skapade mest växelverkan.

– Ställningstagande tweetar var de vanligaste, många ville föra fram sin åsikt. Tidigare har Twitter upplevts mer som informationsförmedling, men det här tycks inte längre stämma när det gäller live-twittrande.

Av diskussionsämnen och teman som behandlades väckte partiledarna mest debatt.

– Människor är alltid intressanta, men det här är också en del av politikens personifiering, säger Eloranta.

Också själva valdebatterna väckte mycket diskussion. Många ifrågasatte bland annat journalisternas roll.

– Flera ville ha mer värdediskussion – diskussion om jämställdhet, miljö och utbildning. Det finns ett uppenbart behov att uppdatera valdebatterna. I deras nuvarande form är journalistens roll rätt stark, men är det nödvändigt? Det skulle kanske vara dags att ändra på valdebatterna, säger Annina Eloranta.

Seminariets program (på finska)

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln