Människor och natur i nordiskt fokus

Finland är sedan årsskiftet ordförande för Nordiska ministerrådet. I programmet för ordförandeåret lyfts bland annat det nordiska välfärdssamhället samt vattenkompetensen fram.

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet koncentrerar sig bland annat på att främja nordiska värderingar kring naturen, att förstärka det nordiska välfärdssamhället, vattenkompetensen och vattenpolitiken och att främja digitalisering. Huvudteman är vatten, natur och människor.

“Våra tre huvudteman bidrar till de mål vi har för att avlägsna gränshinder, främja digitalisering och förstärka de nordiska ländernas gemensamma betydelse i Europeiska unionen”, står det i programmet för Finlands ordförandeskap. Enligt programmet strävar Finland efter att lyfta intresset och relevansen för nordiskt samarbete.

Det nordiska samarbetet leds av ländernas statsministrar. Dessutom har varje land en minister med ansvar för det nordiska samarbetet, i Finland är det kommunikationsminister Anne Berner (C).

– I år kan vi förstärka vår nordiska identitet och det nordiska samarbetets inflytande och relevans. Vi är en del av Norden, som genom medborgarnas välfärd, samhällets öppenhet, jämställdhet, demokrati samt den fria rörligheten och den ekonomiska integrationen gör att Norden helt klart är en föregångare i hela världen, säger Berner på ordförandeårets webbplats.

Ordförandeskapet pågår hela kalenderåret och kulminerar i Nordiska rådets session i Köpenhamn i höst.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln