Statsministrar betonar försvarssamarbete

Finlands och Sveriges statsministrar Juha Sipilä (C) och Stefan Löfven (S) publicerade i söndags en gemensam debattartikel. De betonade det goda säkerhetspolitiska samarbetet och den nära kontakten länderna emellan.

Sipilä och Löfven konstaterade i debattartikeln, som publicerades i Dagens Nyheter i Sverige samt i Lännen Medias tidningar i Finland, att det finsk-svenska försvarssamarbetet på sistone tagit viktiga steg, såsom gemensamma övningar, ökat informationsutbyte och användandet av hamnar och flygplatser i varandras länder.

– Förutsatt politiska beslut i respektive land ska vi kunna agera tillsammans i händelse av kris och väpnad konflikt. Också Finlands president påpekade i sitt nyårstal att det vore logiskt, att vi vidareutvecklar också det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet, skrev statsministrarna.

– Finland och Sverige är båda utanför militära allianser. Vi anser att alliansfriheten tjänar oss väl och är en erfarenhet att beakta också då vi bedömer de aktuella utmaningarna. Den bidrar också till stabilitet och säkerhet i norra Europa som helhet.

"Natoansökan inte aktuell"

 

Charly Salonius-Pasternak som är äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland sa till Hufvudstadsbladet att det centrala budskapet i artikeln är betoningen att Sverige och Finland agerar tillsammans, medan det transatlantiska samarbetet, EU och Nato, bara nämndes med några meningar. Enligt Salonius-Pasternak signalerade Sipilä också klart att en Natoansökan inte är aktuell nu.

– Jag har inte sett så tydligt i skrift att man säger det, sa Salonius-Pasternak till HBL.

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen sade i sin tur till FNB att statsministrarna ville betona att det säkerhetspolitiska samarbetet är tätt och genomtänkt.

– Finlands och Sveriges militära alliansfrihet har hög trovärdighet. Vi tror inte på tvära kast i säkerhetspolitiken. Ryckighet och snabba omslag lämpar sig särskilt illa i frågor som rör våra länders säkerhet. Finland och Sverige driver sin säkerhetspolitik långsiktigt, i gott samarbete och i allt närmare kontakt med varandra, avslutade Sipilä och Löfven sin debattartikel.

Text: Addeto / Mira Honkavaara
 

Etiketter: försvarssamarbete

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln