Finländska elever kan, svenska tror på sig själva

Elever i Finland har bättre kunskaper än sina jämnåriga i Sverige. Elever i Sverige tror å andra sidan mer på sina påverkningsmöjligheter.

Filosofie doktor, universitetslektor i didaktik Jan Grannäs från Högskolan i Gävle har jämfört resultat i ungdomsenkäter i de båda länderna, skriver Svenska Yle. Finländska elever har presterat bättre i Pisa-undersökningarna än elever i Sverige. Enligt resultat från enkäterna vill och får de finländska ungdomarna dock inte påverka speciellt mycket i skolan.

– Det är högt prioriterat i den svenska skolan att eleverna ska ha ett stort inflytande, sa Grannäs till Svenska Yle.

– Vi kan konstatera att de finländska ungdomarna har bättre kunskaper. Men de svenska ungdomarna kanske tror mer på sin egen förmåga när det gäller att kontakta politiker och driva politiska frågor.

Grannäs deltar i forskningsprojektet Ungdomar och hållbart medskapande medborgarskap, där han undersöker ungdomars villkor, möjligheter och kunskaper till ett medskapande demokratiskt medborgarskap. Jämförelser görs mellan regioner i Sverige, Finland och Norge.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln