Över tusen arbetslösa doktorer i Finland

I år har antalet arbetslösa doktorer för första gången stigit över tusenstrecket. En orsak är att allt fler doktorerar, men nedskärningarna som riktas mot universiteten gör det också svårare för doktorer att hitta jobb.

– Jag hoppas på en kulturförändring som skulle leda till att också andra än akademiska instanser skulle våga anställa doktorer, säger Forskarförbundets ordförande Petri Koikkalainen till Addeto.

I dag finns över tusen arbetslösa doktorer i Finland.

– En orsak är att det ännu på 1980-talet disputerade ungefär 300 personer om året, i dag är samma siffra 1800.

Enligt Koikkalainen ska det här ändå inte behöva vara ett problem. Med en doktorsgrad kan man gott och väl söka sig utanför det akademiska fältet.

– Doktorer borde bli bättre på att presentera sina färdigheter ur ett bredare perspektiv. Ofta har doktorer breda kunskaper som kan göra nytta inom flera branscher.

Koikkalainen påpekar att doktorer borde se sig ur nya perspektiv. Utanför universitet och forskningsinstitut lönar det sig kanske att lyfta fram andra färdigheter än en lång akademisk publikationslista.

– Doktorer måste kunna skapa ett nytt varumärke för sig själva, säger Koikkalainen.

De nedskärningar som riktas mot universiteten gör det ändå inte lättare för doktorer att ta sig ut på arbetsmarknaden.

– De närmaste åren kommer att vara jobbiga. Nedskärningarna riktas ofta framför allt mot unga forskare, säger Koikkalainen.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln