Kvinnor saknas från toppen i nordisk forskning

Genom ett nytt nordiskt forskningsinitiativ vill man bidra till könsbalans och genusfrågor inom forskning och innovation.

Norden är en europeisk föregångare då det gäller jämställdhet och kännetecknas av könsbalans och lika möjligheter. Ledarpositioner inom forskning och innovation är ändå lika mansdominerade som i övriga Europa. Alltför få kvinnor når toppen inom forskningen, skriver NordForsk i ett pressmeddelande.

Från och med januari 2016 kan forskare från Finland, Sverige, Norge och Island ansöka medel för forskning inom det nya NordForsk-forskningsprogrammet “Solving the Nordic Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area”.

Enligt NordForsk betyder obalansen sämre kvalitet i forskningen. Forskningen och innovationen behöver de mest talangfulla forskarna. Diversitet bland forskarna skapar dessutom olika perspektiv och inverkar positivt på forskningens kvalitet och relevans.

NordForsk vill veta hur man från erkännandet att könsobalansen inom forskningen är ett problem kan gå vidare och hitta en lösning.

“Syftet är att hitta orsaken till varför forsknings- och innovationsområdet inte har följt trenden mot ett jämställt samhälle och identifiera de åtgärder som behövs för att råda bot på detta”, konstateras på programmets webbplats.

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet och ska bland annat styrka nordisk forskning.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln