Kortjobb försämrar forskningens kvalitet

Osäkerheten som förknippas med korta jobb inverkar negativt på kvaliteten på högskoleforskningen, framgår det av en färsk enkätundersökning.

Enkäten hör till en publikation som behandlar finländska akademiska projektforskare. Anställda vid åtta finländska universitet svarade på enkäten hösten 2013. Av resultaten framgår det att framförallt magistrar och doktorer som forskar med tidsbundna avtal upplever osäkerhet, skriver Tammerfors universitet i ett pressmeddelande.

Deras anställningsförhållanden var i värsta fall kortare än ettåriga, för det mesta från ett till två år. Dessa forskare utmärkte sig tydligt från doktorander, äldre forskare och fastanställda. Doktorer, samhällsvetare, anställda vid Tammerfors universitet och kvinnor upplevde allra mest att de tidsbundna kontrakten inverkade negativt på forskningen.

“Som en sammanfattande slutsats på det mest centrala resultatet i vår forskning kan man lyfta fram den finländska akademiska kulturen: en oskriven regel är principen om att forskningsarbete i första hand genomförs i tidsbundna tjänsteförhållanden”, skriver forskarna Kari Kuoppala, Taru Siekkinen och Elias Pekkola i sina slutsatser.
“I ljuset av vårt forskningsmaterial är denna kulturella egenskap djupt rotad och för det mesta ifrågasätts den inte.”

Kuoppala, Siekkinen och Pekkola efterlyser diskussion om att utveckla forskarkarriärerna och fastanställa forskare. De konstaterar att det nuvarande systemet inte nödvändigtvis lockar de främsta talangerna till att bli akademiska forskare och lärare, för att inte tala om att locka utländska toppforskare till finländska universitet.

Forskningen är en del av ett projekt som finansieras av Arbetarskyddsfonden i Finland.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln