Perspektiv på jämförande pedagogik i Norden

Den färska boken Comparing times and spaces behandlar bland annat aktuell forskning i jämförande pedagogik i Norden.

Tyngdpunkten ligger på de nordiska pedagogiska systemen. Författarna hoppas att boken ska stöda utbildningspolitiska beslut, skriver Åbo universitet i ett pressmeddelande. I boken behandlas också skillnader i hur elevers inlärningsresultat publicerats i Finland och Sverige och hur dessa motiverats.

Förändringarna inom det pedagogiska verksamhetsområdet behandlas från tre olika perspektiv. Först ger man ett historiskt perspektiv på hur den jämförande pedagogiken utvecklats till en vetenskaplig disciplin i Norden. Boken ger också teoretiska perspektiv på jämförandet av tid och rum inom pedagogiken. Dessutom dryftas utbildningspolitiska fenomen i och utanför Europa.

Boken Comparing times and spaces. Historical, theoretical and methodological approaches to comparative education har författats av pedagogie magister, doktorand Suvi Jokila, forskardoktor Johanna Kallo samt professor Risto Rinne vid Åbo universitet.

Text: Addeto
 

Etiketter: norden pedagogik

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln